Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Research Support Module 2023

Research Support Module 2023

W ramach Research Support Module przewiduje się możliwość finansowania następujących kategorii środków:

 1. materiały zużywalne (drobne przedmioty jednorazowego użytku, materiały eksploatacyjne itp.);
 2. odczynniki;
 3. książki;
 4. środki trwałe (odpowiedzialni za środki trwałe są kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci bądź osoby wskazane przez kierowników tych jednostek);
 5. usługi obce, w tym koszty związane z tłumaczeniem, korektą publikacji;
 6. umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło lub umowy zlecenia – tylko dla osób niezatrudnionych na Uniwersytecie Jagiellońskim, bez wynagrodzenia dla doktorantów, zarówno jako kierowników projektów, jak i wykonawców; umowy cywilnoprawne są zawierane przez kierowników jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci);
 7. staże badawcze w renomowanych ośrodkach zagranicznych;
 8. wyjazdy studyjne w Polsce i zagranicą;
 9. kwerendy w instytucjach krajowych i zagranicznych niezbędne do przeprowadzenia badań w ramach realizowanego projektu doktorskiego;
 10. badania terenowe niezbędne do realizacji projektu doktorskiego;
 11. Licencje oprogramowani niezbędnych do analizy i opracowania wyników badań na czas realizacji projektu doktorskiego lub do ukończenia kształcenia (odpowiedzialni za licencje oprogramowani są kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci lub osoby wskazane przez kierowników tych jednostek).

W terminie do 14 dni od dnia zakończenia realizacji aktywności Uczestnik składa w strefie ID UJ dokumenty poświadczające wydatki. Poza sprawozdaniem merytorycznym prosimy o dołączenie sprawozdania finansowego.

Przydatne informacje dotyczące procedur zakupowych

Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych, https://kwestura.uj.edu.pl/documents/1066429/152276021/36-Zarz_133_zal_Instrukcja_obiegu_dokumentow_finansowo-ksiegowych_final.pdf,

Instrukcja inwentaryzacyjna https://bip.uj.edu.pl/documents/1384597/153267442/zarz_41_2023.pdf/7c19b183-1139-4486-8939-631a5595e1d1

Więcej informacji: Małgorzata Chęcińska-Głazik – malgorzata.checinska@uj.edu.pl

Pliki do pobrania
docx
Research Support Module 2023

Widok zawartości stron Widok zawartości stron