Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół Educational Ecosystem IDUJ zaprasza na kolejny webinar z cyklu Dydaktyczne Dygresje: Navigating the Academic Classroom Waters.

Zespół Educational Ecosystem IDUJ zaprasza na kolejny webinar z cyklu Dydaktyczne Dygresje: Navigating the Academic Classroom Waters.

Webinar odbędzie się 6 czerwca o 12:00. Naszym gościem będzie Pan dr Marcin Kleban, adiunkt w Instytucie Filologii Angielskiej UJ.

 

Dyskusja będzie się toczyć wokół wyzwań związanych z zarządzaniem grupą studentów, skutecznych strategii stawiania pytań, znaczenia refleksji studentów oraz tego, jak stać po stronie studentów, jednocześnie zachowując wysokie standardy i autorytet. Sesja zostanie poprowadzona w języku angielskim.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu i dyskusji! 

Dołącz do grupy TEAMS KOD h33t6v4 lub wejdź bezpośrednio na spotkanie poprzez link

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8wDabaxzAFAEoagBK_ozysDE8o5-Z7jwntHFbDJruWQ1%40thread.tacv2/1653909397410?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%22ee66a8b8-77d6-492e-9979-9f4fd4b3a3f0%22%7d