Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

5
wtorek
05.07.2022
Przejdź do wydarzeń
Trwające

30.06.2022 - 07.07.2022

więcej o [Rekrutacja - Tura I] Uzupełnienie formularza przez osobę będącą autorem rekomendacji

30.06.2022 - 09.07.2022

więcej o [Ocena śródokresowa] Weryfikacja formalna dokumentów przez kierowników programów doktorskich.
calendar
International mobility of Doctoral Students

25.01.2022 - 31.07.2022

więcej o International mobility of Doctoral Students
Wkrótce

09.07.2022 - 31.07.2022

więcej o [Ocena śródokresowa] Przekazanie doktorantowi/tce informacji o składzie komisji ds. oceny śródokresowej oraz terminie oceny śródokresowej

09.07.2022 - 31.07.2022

więcej o [Ocena śródokresowa] Przekazanie komisji ds. Oceny śródokresowej materiałów otrzymanych od doktoranta/tki oraz potwierdzenie informacji o terminie oceny śródokresowej

12.07.2022

Wyniki zostaną opublikowane w systemie. Zaloguj się na swoje konto kandydata i sprawdź wynik swojej aplikacji.
więcej o [Rekrutacja - Tura I] Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji

14.07.2022 - 21.07.2022

Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej powinny zostać wysłane do Ciebie najpóźniej na dwa dni przed terminem egzaminu poprzez zakładkę "Wiadomości" na Twoim koncie
więcej o [Rekrutacja - Tura I] Rozmowy kwalifikacyjne

26.07.2022

Zaloguj się na swoje konto kandydata i sprawdź wynik swojej aplikacji
więcej o [Rekrutacja - Tura I] Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji

27.07.2022 - 28.07.2022

więcej o [Rekrutacja - Tura I] Proces rejestracji

01.08.2022 - 31.08.2022

więcej o [Rekrutacja - Tura II] Rejestracja elektroniczna Kandydatów

31.08.2022 - 07.09.2022

więcej o [Rekrutacja - Tura II] Uzupełnienie formularza przez osobę będącą autorem rekomendacji

01.09.2022 - 20.09.2022

W trakcie posiedzenia komisji doktorant dokonuje prezentacji ustaleń poczynionych w toku prowadzonych prac badawczych. Po prezentacji przeprowadzana jest dyskusja z doktorantem. Prezentacja i dyskusja są otwarte dla publiczności.
więcej o [Ocena śródokresowa] Posiedzenia komisji ds. Oceny śródokresowej

12.09.2022

Wyniki zostaną opublikowane w systemie. Zaloguj się na swoje konto kandydata i sprawdź wynik swojej aplikacji.
więcej o [Rekrutacja - Tura II] Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji
Powrót do góry