Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Główne zadania

Dlaczego program STER?

Systemowe wsparcie umiędzynarodowienia polskich szkół doktorskich w zakresie:

 • doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych
 • zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry
 • wspierania długotrwałej współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • pozyskania doktorantów oraz promotorów z zagranicy
 • wypłaty stypendiów doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • realizacji projektów badawczych o charakterze międzynarodowym

Jakie działania są objęte programem?

 • działania związane z pozyskaniem zagranicznych doktorantów
 • wypłata stypendiów NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej i zmierzających do uzyskania joint degree lub double degree
 • wsparcie zagranicznej mobilności najlepszych doktorantów w wymiarze od 1 do 10 miesięcy, realizujących kształcenie w szkole doktorskiej
 • rozwijanie działań związanych z internacjonalizacją „w domu”
 • działania związane z rozwijaniem współpracy międzynarodowej szkół doktorskich
 • działania związane z merytorycznym zarządzaniem Projektem