Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sekretariat

Adres

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Rynek 34, II piętro, pok.7

31-010 Kraków

mgr Justyna Mroczek

+48 12 663 39 95
sprawy finansowe, w tym stypendia, rekrutacja 

mgr Danuta Wisła

tel. +48 12 663 39 94

sprawy doktoranckie, USOS, oferta dydaktyczna 

mgr Małgorzata Chęcińska-Głazik

tel. +48 12 663 39 96

doktoranci zagraniczni, ID UJ, ocena śródokresowa 

Adres e-mail

Strona WWW

Terminy dyżuru

Biuro Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ otwarte jest od poniedziałku do czwartku
w godzinach 10.00-14.00, piątek – dzień wewnętrzny

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Akty prawne

Pliki do pobrania
pdf
Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
pdf
Zarządzenie nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia szkół doktorskich w Uniwersytecie Jagiellońskim
pdf
Zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
pdf
Zarządzenie nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2019 roku w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych