Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CITTRU, Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji

CITTRU, Konkurs na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji

Centrum Transferu Technologii CITTRU informuje o konkursie na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych:

Ścieżka 1 – patent/usługa/aplikacja – dofinansowanie prac badawczych o charakterze aplikacyjnym, których wynikiem będą rezultaty:

  • konieczne do dokonania polskiego lub zagranicznego zgłoszenia patentowego, lub
  • umożliwiające powstanie pierwszej wersji produktu, usługi, programu komputerowego lub aplikacji na telefon.

Ścieżka 2 – podniesienie poziomu gotowości do wdrożenia (TRL) – dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla istniejących innowacji, których wynikiem będą rezultaty sprzyjające osiągnięciu sukcesu w procesie komercjalizacji, w szczególności wyniki prac badawczych podnoszące poziom gotowości innowacji do wdrożenia.

Kwoty możliwych dofinansowań:

  • dla ścieżki 1 – 50 000 zł brutto,
  • dla ścieżki 2 – 100 000 zł brutto.

O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Ścieżce 1.

Termin składania wniosków: do dnia 17 czerwca 2024 roku.

Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem:

https://cittru.uj.edu.pl/cittru/aktualnosci/newsy/-/journal_content/56_INSTANCE_Wq7EcHMyKjSY/1587933/155960397