Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lista Laureatów i Laureatek

 1. Aleksandra Petryka- Fijałkiewicz - "Wyuczona nieadekwatność w idiopatycznej chorobie Parkinsona: poszukiwanie podłoża neurochemicznego i implikacji dla jakości życia pacjentów"
 2. Magdalena Kękuś - "Mechanizmy, wyznaczniki i metody redukowania efektu konformizmu pamięciowego"

                                                                     

 1. Roksana Zdunek - "Użytkowanie mediów społecznościowych w komunikowaniu politycznym a poziom partycypacji wyborczej zdigitalizowanych wyborców debiutujących w Polsce"
 2. Agata Wolna - "Understanding engagement of language control in billingual speech production"
 3. Anna Meliksetian - "Language similarity and control: increasing competence in research on bi- and multilingualism and bayesian hypothesis testing"
 4. mgr Joanna Najbor - "Mediatyzacja i stereotypizacja wsi w XXI w."
 5. Wiktoria Szyndlar - "Funkcjonowanie pracowników z Autism Spectrum Disorder (ASD) zatrudnionych w branży Information Technology (IT) - perspektywa pracodawcy"
 6. Anna Grabowska - "Deconstruction of error monitoring - a dimensional approach to individual differences and errors processing in the era of Research Domain Criteria"
 7. Agnieszka Adamczyk - "Distract or reappraise? The role of contextual factors in modulating the efectiveness of cognitive forms of emotion regulation"
 8. Dagmara Kolasa - "Edukacja spersonalizowana w polskich uczelniach badawczych w kontekście zmiany paradygmatycznej "od nauczania do uczenia się"
 9. Jagoda Smoleń-Maciaszek - "Uwarunkowania behawioralne współpracy między studentami w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu"
 10. Patrycja Cheba - "Twitter jako płaszczyzna realizacji strategii komunikowania na oficjalnym profilu Ministerstwa Zdrowia w dobie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce"
 11. Ewelina Franczyk-Sikorska - "Wpływ zajęć terapeutycznych z udziałem psa na redukcję samotności wśród osób starszych przebywających w placówkach opieki długoterminowej. Badania wzdłużne z wykorzystaniem podejścia ecological momentary assessment."