Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, 6-7 czerwca

Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, 6-7 czerwca

Komitet organizacyjny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Studiów Edukacyjnych:

Serdecznie zapraszamy doktorantów z obszaru nauk społecznych, humanistycznych i nauk o literaturze i języku do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów "Przyszłość i zmiana. Opis, zrozumienie i wyjaśnienie dynamicznej rzeczywistości", która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2024 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy Patronat nad konferencją objęli: rektor AWSB prof. dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prorektor UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik oraz dziekan prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska.

Podczas konferencji będziemy mogli wspólnie dyskutować nad projektami badawczymi, koncepcjami rozpraw doktorskich oraz metodologią i interpretacją badań. 

Bez względu na to, na jakim etapie własnej pracy badawczej jesteście, czekamy na Wasz głos. Podzielcie się z innymi swoim spojrzeniem na wybrane problemy społecznego świata. Spotkanie, dyskusja, nawet spór czy krytyka pomoże nam wszystkim. Wszakże prawda rodzi się w sporze. A czymże innym jest nauka jak nie uporczywym poszukiwaniem prawdy lub prawd, które prowadzą do rozumienia? 

 • Opłata konferencyjna wynosi 350 złotych, płatnych na konto:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań

77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

w tytule przelewu podając numer subkonta /KN001015/

 • Miejsce obrad: Ogród Botaniczny UAM, Biblioteka Uniwersytecka
 • Tematyka  konferencji:

Współcześnie, w sytuacji permanentnej zmiany zarówno dorosłość, jak i młodość oraz dzieciństwo stały się  swoistymi polami, po których kroczymy niepewnie gdyż nasze tradycyjne, znane i oswojone przez socjalizację, wychowanie, rodzinę, grupę rówieśniczą wzorce zachowań utraciły swą jednoznaczność, bezpieczną pewność oraz oparcie w tradycji. Wydaje się, że nieodłączną częścią tej zmiany powinno być poczucie odpowiedzialności zarówno za jej przebieg, jak i konsekwencje. Niestety mamy do czynienia ze swoistym paradoksem. My, autorzy tej zmiany także sobie z nią, z jej następstwami oraz niezwykłą wprost dynamiką nie radzimy. A dzieci, młodzież i młodzi dorośli oczekują wsparcia od nas- swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców. Brakuje nam wspólnej wizji naprawy tego, co zmieniło się w sposób rujnujący poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Projekty badawcze Doktorantek i Doktorantów wpisują się w obszar tych zagadnień. Podzielcie się  nimi z nami podczas I Ogólnopolskiej Konferencji dla Doktorantów.

 • Język konferencji: polski
 • W ramowym planie szkoły proponujemy:
 1. Warsztaty i konsultacje metodologiczne
 2. Sesje wykładowe
 3. Networking umożliwiający nawiązanie kontaktów i włączenie doktorantów w struktury sieci naukowych. 
 4. Panele doktorantów 
 • Typy udziału: Doktoranci mogą zgłosić chęć wygłoszenie referatu.  Udział z referatem nie jest jednak obligatoryjny i można zadeklarować udział bez referatu.
 • Rekrutacja: Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza online: https://forms.office.com/e/VZBBhswUEr do dnia 19.V.2024
Pliki do pobrania
pdf
Plan konferencji