Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydarzenia związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Wydarzenia związane z 20-leciem członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Zaproszenie na dwie konferencje, zgłoszenia do 30 kwietnia

Szanowni Państwo,

W związku z obchodami 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej, w imieniu komitetu organizacyjnego pragnę Państwa serdecznie zaprosić na cykl wydarzeń związanych z tym jubileuszem:

  1. Ogólnopolską konferencję naukową pt.”20-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Perspektywa międzynarodowa, subregionalna, krajowa, regionalna i lokalna”.
  2. Międzynarodową konferencję naukową pt. „Refleksje na temat migracji w świetle rocznicy akcesu Polski do Unii Europejskiej”

Obie konferencje odbędą się w dniach 15-16 maja 2024 roku w Auli A1 na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Organizatorzy przewidują obrady w systemie hybrydowym. 

W przypadku uczestnictwa stacjonarnego istnieje możliwość wystąpienia z referatem lub udziału w sesji posterowej.

 

Na Państwa zgłoszenia dokonywane za pośrednictwem formularza konferencyjnego  (PL/ENG) oczekujemy

do 30 kwietnia 2024 roku.

 

W szczególności serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń dotyczących:

  1. politologicznych aspektów integracji europejskiej, gospodarczych aspektów członkostwa Polski i innych krajów w Unii Europejskiej,
  2. znaczenia funduszy strukturalnych i innych programów pomocowych Unii Europejskiej w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich,
  3. współpracy Unii Europejskiej z innymi podmiotami, w tym organizacjami międzynarodowymi (tj. ONZ, NATO, Międzynarodową Organizacją Pracy) i subregionalnymi (tj. Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Bukaresztańska Dziewiątka, Deklaracja Sławkowska S3),
  4. stosunku Unii Europejskiej do Ukrainy w kontekście historycznym (20-lecia „Pomarańczowej rewolucji”, 10-lecia zajęcia Krymu) oraz współczesnym związanym z wybuchem wojny i zakresem udzielonego wsparcia, perspektyw rozwoju Unii Europejskiej, a także procesu integracji europejskiej w następnych latach,
  5. kwestii migracji w interdyscyplinarnym podejściu oraz polityki migracyjnej w ujęciu unijnym lub realizowanym w poszczególnych państwa europejskich
  6. problematyki uchodźstwa w krajach europejskich,
  7. wyzwań komunikacji międzykulturowej w aspekcie badań nad migracją,
  8. innych tekstów powiązanych tematycznie z przewodnią problematyką.

Dla chętnych możliwość publikacji w periodyku Annales Universitatis Academiae Cracoviensis „Studia Politologica”, 40 pkt według listy ministerialnej.

Szczegóły pod linkiem: https://studiapolitologica.up.krakow.pl/announcement.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji,

dr Sabina Sanetra-Półgrabi

Z-ca Dyrektora Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Pliki do pobrania
pdf
Międzynarodowa Konferencja Naukowa