Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych informuję, iż w dniach 1-20 września 2021 roku odbędą się posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ (zgodnie z art.202 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85), §10 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętego Uchwałą nr 27/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz §4 Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w programach doktorskich)
 
Tryb, data, miejsce oraz skład komisji dla poszczególnych doktorantów wskazane są w załączonym pliku.
 
Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu, które odbywa się stacjonarnie, proszone o kontakt z Panią Mariną Ten marina.ten@uj.edu.pl ze wskazaniem imienia oraz nazwiska doktoranta/tki.
Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu odbywającym w trybie zdalnym proszone o kontakt z Panem Michałem Walką mt.walka@uj.edu.pl ze wskazaniem imienia oraz nazwiska doktoranta/tki.
Pliki do pobrania
xlsx
Ocena śródokresowa - tryb, data, miejsce, skład komisji
docx
Harmonogram

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety