Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych informuję, iż w dniach 1-20 września 2021 roku odbędą się posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ (zgodnie z art.202 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85), §10 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętego Uchwałą nr 27/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz §4 Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w programach doktorskich)
 
Tryb, data, miejsce oraz skład komisji dla poszczególnych doktorantów wskazane są w załączonym pliku.
 
Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu, które odbywa się stacjonarnie, proszone o kontakt z Panią Mariną Ten marina.ten@uj.edu.pl ze wskazaniem imienia oraz nazwiska doktoranta/tki.
Osoby chcące wziąć udział w posiedzeniu odbywającym w trybie zdalnym proszone o kontakt z Panem Michałem Walką mt.walka@uj.edu.pl ze wskazaniem imienia oraz nazwiska doktoranta/tki.
Pliki do pobrania
xlsx
Ocena śródokresowa - tryb, data, miejsce, skład komisji
docx
Harmonogram

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety