Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o zarządzaniu i jakości

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Szkoła doktorska przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Kształcenie obejmuje teoretyczne i naukowo-dydaktyczne podstawy dyscypliny, metodologię nauk społecznych oraz przedmioty fakultatywne i specjalistyczne, pozwalające rozszerzyć wiedzę, kompetencje i umiejętności, pozwalające napisać rozprawę doktorską w naukach o zarzadzaniu i jakości, ja również uczestniczyć w wymianie naukowej na poziomie międzynarodowym (m.in. uczestniczyć w konferencjach naukowych, międzynarodowych zespołach badawczych, przygotowywać własne projekty naukowe oraz publikować artykuły w czasopismach JCR). Słuchacze szkoły doktorskiej mają dostęp do zajęć powadzonych przez najlepszych specjalistów nauk społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego a także zapraszanych gości z innych uniwersytetów, mogą również uczestniczyć w zespołach badawczych i projektach naukowych realizowanych przez naukowców, reprezentujących nauki o zarządzaniu i jakości.

Absolwent szkoły doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości uzyskuje stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie dziedziny i dyscypliny studiów. Zna metody badań,  opanował umiejętność samodzielnego opracowania ich koncepcji oraz organizowania warsztatu badawczego, prowadzenia procesu badawczego, a także skutecznego przekazywania wiedzy, komunikowania wyników prac badawczych oraz analizy, syntezy i oceny piśmiennictwa naukowego w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem nauk o zarządzaniu i jakości. Zna zasady funkcjonowania systemu finansowania nauki w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskiwania środków na badania i zasad realizacji projektów naukowych. Może także podejmować się zadań dydaktycznych na poziomie akademickim. Poprzez opracowanie rozprawy doktorskiej, która stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, przyczynia się do rozwoju i poszerzania wiedzy w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej, jaką ponosi badacz oraz przestrzega zasad etycznych w pracy naukowej.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024