Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Syllabus - II semestr roku akademickiego 2020/2021

Pliki do pobrania
docx
Introduction to Bayesian data analysis – dr Borysław Paulewicz
pdf
Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych - dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ
docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna
docx
Methods of Social Research in Political Sciences – dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ
docx
Media studies theoretical seminar – dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ
docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski
docx
Metody analiz ilościowych. Modelowanie zmian, czyli wstęp do analiz wzdłużnych (longitudinalnych) - dr hab. Paweł Grygiel
doc
Polityka pamięci i polityka historyczna/ Political Problems in the Contemporary World - dr hab. Renata Król-Mazur
doc
Religia a polityka / Comparative politics – dr hab. Renata Król-Mazur
docx
Efficient teaching - dr Iwona Maciejowska
pdf
Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak
docx
Data Visualisation Methods – dr Krzysztof Tomanek
docx
Interdisciplinary research projects - dr Mateusz Hohol
docx
Academic speaking - dr Monika Stawicka
docx
Emisja głosu z elementami retoryki - mgr Stanisław Świder
docx
Europejskie rzeki w stosunkach międzynarodowych na przykładzie Dunaju w XIX i XX wieku/ Political Problems in the Contemporaty World - dr hab. Agnieszka Kastory
docx
Projektowanie zajęć dydaktycznych – dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ
docx
Seminarium projektowe I - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
docx
Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski
docx
Teoria ekonomii II - Ekonomia innowacji - prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska
docx
Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami badawczymi - prof. dr hab. Grażyna Prawelska
docx
Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
docx
Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ
docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych - dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska-Klo
pdf
Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Kinga Tucholska, dr Konrad Banicki
docx
Ageing and challenges for society of the future - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
docx
Introduction to Structural Equation - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
docx
Sampling in Quantitative Research Methods - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ
docx
Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji - dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
pdf
New trends in brain research - dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ
docx
Cele i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ
docx
Contemporary challenges to geopolitics - dr hab. Paweł Frankowski, prof. UJ
docx
Specjalistyczne metody analizy statystycznej - Myślenie statystyczne - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ
docx
Futures analysis - dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ
docx
Research Methodology in Human Geography - prof. dr Robert Hassink (Kiel University)
pdf
Advanced statistical analysis in practice - dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ
docx
Seminarium projektowe II - Prawo a media społecznościowe - prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
pdf
Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology – dr hab. Sławomir Śpiewak
docx
Modelowanie rynku produktu - Metody matematyczne w ekonomii – prof. dr hab. Tomasz Tokarski
docx
Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski
doc
Programming in Python – dr Maria Teleńczuk
docx
Interdisciplinary Seminar II – dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa, prof. dr hab. Małgorzata Michel
docx
Interdisciplinary Seminar I - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta