Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia dla doktorantów SDNS UJ rozpoczyna się w USOSWeb 04.10.2021 r. od godziny 15:30 i trwa do 06.10.2021 r. do godz. 23:59

Zapisy na zajęcia dla doktorantów innych szkół doktorskich, doktorantów studiów doktoranckich rozpoczynają się 07.10.2021 od godz. 15:30 do 09.10.2021 do godz. 23:59 w celu zapisu do grup prosimy o kontakt mailowy: sdns@uj.edu.pl, danuta.wisla@uj.edu.pl

Oferta dydaktyczna znajduje się już na stronie internetowej SDNS UJ!

Harmonogram zostanie podany wkrótce.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dydaktyczna SDNS UJ* - semestr zimowy 2021/2021

 

 1. Globalna gospodarka po pandemii - ekonomiczne, społeczne i polityczne skutki
 2. – prof. dr hab. Barbara Liberska – 30h, wykład, j. polski – stacjonarnie w sali,  Moduł 1: Kształcenie specjalistyczne - wybrane obszary dorobku naukowego. Teoria ekonomii I.
 3. Wprowadzenie do systemu LaTeX – przygotowanie tekstów naukowych - dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ – 15h, wykład z elementami konwersatorium, j. polski – stacjonarnie w sali lub zdalnie, Moduł 3: Kompetencje akademickie (komunikacja naukowa; uwarunkowania kariery naukowej). Academic writing – redagowanie tekstów naukowych.
 4. Modelowanie rynku pracy – dr Paweł Dykas – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie, w ramach Modułu 2: Kształcenie metodologiczne - metodologia badań społecznych; (c) metody matematyczne w ekonomii).
 5. New trends in research concerning the brain – dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ – 30h, course, English – in class and distant
 6. Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak – 30h, workshop, English – in class
 7. Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology –

dr hab. Sławomir Śpiewak - 30h, discussion session, English - distant

 1. Elementary Bayesian data analysis with elements of causal inference – dr Borysław Paulewicz - 45h, workshop, English - in class/distant
 2. Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka - 30h, lecture on-line, English - distant
 3. Zaufanie – podstawowa relacja międzyludzka - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka - 30h, wykład on-line, j. polski - zdalnie
 4. The heart of society: Theories of social movements as a frame of social processes interpretations – Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach - 30h, discussion session, English – in class
 5. Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów - prof. dr hab. Irena Borowik - 30h, warsztat, j. polski – zdalnie lub hybrydowo
 6. Qualitative Data Analysis - focus on Texts – dr Krzysztof Tomanek - 30h, workshop, English – in class
 7. Qualitative Comparative Analysis – dr Seweryn Krupnik – 15h, workshop, English - in class/distant
 8. Projektowanie i analiza danych jakościowych – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ – 20h, ćwiczenia, j. polski – stacjonarnie w sali lub zdalnie
 9. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ – 30h, workshop, English - distant and in class

 1. Introduction to Statistics and Data Analysis - dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ – 30h, workshop, English - distant and in class
 2. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski – 30h, konwersatorium, j. polski - zdalnie
 3. Jakościowa analiza dyskursu i badania netnograficzne w naukach społecznych

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie

 1. Podstawy dydaktyki akademickiej - dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski - stacjonarnie w sali/zdalnie
 2. The Politics of Culture: themes, debates, and trends – dr Roshni Sengupta – 30h, workshop, English - in class/distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 3. Writing a research grant proposal - dr Kinga Sekerdej – 15h, workshop, English –

in class, Moduł III – kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej

 1. Political Problems in the Contemporary World – dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ – 30h, seminar conversation, English – distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 2. Security Policy of the Russian Federation - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ – 30h, discussion session , English – distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 3. Lektury naukowe - dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie
 4. Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder, 30h, warsztat, j. polski – stacjonarnie w sali
 5. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej – dr Jacek Urbaniec – 30 h, seminarium w formie kształcenia na odległość, j. polski - zdalnie
 6. Advanced Management I - New trends in management – prof. dr hab. Marek Bugdol - 30h, lecture, English - distant
 7. Advanced Management II - Budowanie zespołów projektowych - dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - 30 h, wykład, j. polski - zdalnie
 8. Ethics of interdisciplinary research – dr hab. Marta Soniewicka – 15 h, lecture with conversation, English – in class
 9. Interdisciplinary seminar I – dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ – 15h, seminar, English - distant
 10. Interdisciplinary seminar II - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ –15h, seminar, English - in class/distant
 11. Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa- 15 h, seminar, English – in class/distant
 12. Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie
 13. Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - zdalnie
 14. Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - zdalnie
 15. Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski – zdalnie lub stacjonarnie w sali
 16. Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie/hybrydowo
 17. Metodologia nauk prawnych – prof. dr hab. Bartosz Brożek – 15h, wykład w formie kształcenia na odległość, j. polski - zdalnie
 18. Praktyczne metody nauczania prawa – dr Paweł Czarnecki – 15h, warsztat, j. polski - zdalnie
 19. Academic writing – dr Monika Stawicka – 20h, workshop, English – distant
 20. Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych

prof. dr hab. Ewa Nowińska – 15h, wykład z elementami konwersatorium, j. polski - zdalnie

 1. Methodology of media studies and social communication - dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ – 30h, warsztat, j. polski - zdalnie
 2. Changing Political Structure of the Middle East - prof. dr. Fulya Atacan – 15/30h, seminar, English - in class

 

*oferta dydaktyczna może zostać zmieniona

aktualizacja / update   17-09-2021