Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dydaktyczna na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 1. Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 15h, konwersatorium, j. angielski

 2. Interdisciplinary research projects - dr Mateusz Hohol – 30 h, warsztat, j. angielski

 3. Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski – 30h, wykład + warsztat, j. angielski

 4. Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 5. Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 6. Seminarium projektowe I - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 7. Seminarium projektowe II - Prawo a media społecznościowe - prof. dr hab. Ryszard Markiewicz - 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 8. Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji - dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ – 15h, warsztat, j. polski

 9. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski – 30h, konwersatorium, j. polski

 10. Metody analiz ilościowych. Modelowanie zmian, czyli wstęp do analiz wzdłużnych (longitudinalnych) - dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ – 15h, konwersatorium, j. polski

 11. Komunikacja interpersonalna - dr Bożena Czerska – 15h, warsztat, j. polski

 12. Sampling in Quantitative Research Methods - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – 15h, warsztat, j. angielski

 13. Introduction to Structural Equation - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – 15h, warsztat, j.angielski

 14. Futures analysis - dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ – 30h, wykład, j. angielski

 15. Metodologia badań w naukach społecznych - prof. dr hab. Wojciech Czakon - 30 h, wykład, j. polski

 16. Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami badawczymi - prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek, 30 h, konwersatorium,     j. polski

 17. Advanced Management IV - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, 30 h, konwersatorium,    j. polski

 18. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej – dr Jacek Urbaniec – 30 h, seminarium w formie kształcenia na odległość, j. polski

 19. Efficient teaching - dr Iwona Maciejowska, 30 h, warsztat, j. angielski

 20. Data Visualisation Methods – dr Krzysztof Tomanek – 30h, warsztat j. angielski

 21. Cele i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej -    dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – 15h, seminarium, j. polski

 22. Research Methodology in Human Geography - prof. dr Robert Hassink (Kiel University) – 10h, wykład/seminarium, j. angielski

 23. Interdisciplinary Seminar II – dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa, prof. dr hab. Małgorzata Michel - 15 h, seminarium, j. angielski

 24. Academic speaking - dr Monika Stawicka - 20 h, warsztat, j. angielski

 25. Advanced statistical analysis in practice - dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ - 30 h, warsztat, j. angielski

 26. Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych -       dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska-Kloc – 15h, konwersatorium, j. polski

 27. Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych   dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Kinga Tucholska, dr Konrad Banicki – 30h, kurs, j. polski

 28. Specjalistyczne metody analizy statystycznej - Myślenie statystyczne - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ, 30h, warsztat

 29. Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology

dr hab. Sławomir Śpiewak, 30h, konwersatorium, j. angielski

 1. Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych - dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ, 30h, konwersatorium, j. polski

 2. New trends in brain research - dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ, 30h, konwersatorium, j. angielski

 3. Projektowanie zajęć dydaktycznych – dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ – 15 h, warsztat, j. polski

 4. Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak – 30h, warsztat, j. angielski

 5. Interdisciplinary Seminar I - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta – 15 h, seminarium, j. angielski

 6. Methods of Social Research in Political Sciences – dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ – 20 h, wykład, j. angielski

 7. Pisanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych – mgr Agata Czuj -15h, warsztat, j. polski

 8. Modelowanie rynku produktu - Metody matematyczne w ekonomii  – prof. dr hab. Tomasz Tokarski – 30 h, warsztat, j. polski

 9. Polityka pamięci i polityka historyczna/ Political Problems in the Contemporary World - dr hab. Renata Król-Mazur – 30h, konwersatorium, j. polski

 10. Media studies theoretical  seminar – dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ – 45 h, seminarium, j. polski

 11. Introduction to Bayesian data analysis – dr Borysław Paulewicz - 30h, warsztat,

j. angielski

 1. Programming in Python – dr Maria Teleńczuk – 15h, warsztat, j. angielski

 2. Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej -     dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 5h, seminarium, j. polski

Pliki do pobrania
docx
Oferta dydaktyczna na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Widok zawartości stron Widok zawartości stron