Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy: Ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach – tylko pierwsza tura rekrutacji

Programy: Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, psychologia – tylko druga tura rekrutacji.

Program interdyscyplinarny „Society of the Future”,  Międzynarodowy Program z zakresu neuronauki poznawczej „Cognes” – tylko pierwsza rekrutacji

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uprzejmie informujemy, że na programach „Society of the Future” oraz „Cognes” wobec wyczerpania limitu miejsc w I turze, nie będzie prowadzony nabór w II turze.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogram rekrutacji SDNS

Tura I

Rejestracja elektroniczna będzie trwała od 5 czerwca do 30 czerwca 2023 r. 

Uzupełnienia formularza przez osobę będącą autorem rekomendacji – do 7 lipca

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji  - 12 lipca  

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 14-21 lipca 2023 r. (Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej powinny zostać wysłane do Ciebie najpóźniej na dwa dni przed terminem egzaminu poprzez zakładkę "Wiadomości" na Twoim koncie). 

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji nastąpi 26 lipca (zaloguj się na swoje konto kandydata i sprawdź wynik swojej aplikacji) 

Proces rejestracji będzie trwał od 27 lipca do 28 lipca.

Wpisy osób z listy rezerwowej - termin wyznaczony indywidualnie 

Tura II

Rejestracja elektroniczna będzie trwała od 31 lipca do 28 sierpnia 2023 r. 

Uzupełnienia formularza przez osobę będącą autorem rekomendacji - do 4 września

Ogłoszenie o zakwalifikowaniu się do II etapu rekrutacji - 8 września.  

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się od 11 do 18 września 2023 r. (Szczegóły dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej powinny zostać wysłane do Ciebie najpóźniej na dwa dni przed terminem egzaminu poprzez zakładkę "Wiadomości" na Twoim koncie). 

Ogłoszenie ostatecznych wyników rekrutacji nastąpi 21 września (ustalenie listy kandydatów zakwalifikowanych do Szkoły Doktorskiej) 

Proces rejestracji będzie trwał od 26 września do 27 września. 

Wpisy osób z listy rezerwowej - termin wyznaczony indywidualnie 

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety