Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 4 maja 2023 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2023”.

Uprzejmie informuję, że opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków w VII edycji programu.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

W ramach konkursu wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. Nabór wniosków do MEiN trwa do dnia 5 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o programie znajduje się w dokumencie poniżej

Pliki do pobrania
pdf
KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 4 maja 2023 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2023”.