Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekonomia i finanse

Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest oparte na elastycznej konstrukcji wyboru rozmaitych form aktywności naukowej, które prowadzają do wykształcenia zdefiniowanych w Programie Kształcenia efektów uczenia się w zakresie wiedzy, kompetencji i umiejętności niezbędnych w pracy naukowej.

Szkielet Programu Kształcenia stanowią: Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE oraz Indywidualny Plan Badawczy - 4-letni plan celów i zadań prowadzących do złożenia dysertacji doktorskiej. Uczestnik SDNS UJ w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE ma możliwość współpracy z następującymi zespołami badawczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego: Ekonomii i Innowacji, Ekonomii Matematycznej, Finansów i Ekonomii Międzynarodowe, Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej oraz Analiz Społeczno-Gospodarczych.     

SDNS UJ daje okazję bezpośredniego udziału w programach badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania stanowiących zaplecze kadrowe dyscypliny EKONOMIA i FINANSE. Obecnie, głównymi kierunkami badań są: determinanty rozwoju regionalnego; zaawansowane metody matematyczne w badaniu dynamiki procesów makroekonomicznych; równowaga społeczna, finansowa i ekologiczna; nierówności, transfery międzypokoleniowe; źródła innowacji przyszłości; instytucjonalne struktury dla innowacji; transformacja przemysłu; analiza konsekwencji rozwijania i stosowania nowych technologii; zmiany w poszczególnych segmentach systemu finansowego; międzypokoleniowa sprawiedliwość dostępu do zasobów środowiska; rynek pracy.    

Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE obejmuje 4 główne moduły kształcenia: (1) kształcenie specjalistyczne (teoria ekonomii), (2) kształcenie metodologiczne (zastosowanie metod ilościowych i jakościowych w badaniu zjawisk i procesów gospodarczych), (3) kompetencje akademickie (projektowanie i prowadzenie badań, rozpowszechnianie wyników badań), oraz (4) przygotowanie do pracy dydaktycznej w uniwersytecie.   

Absolwent SDNS UJ w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Potrafi zredagować tekst wniosku projektowego oraz opracować jego kosztorys. Potrafi opracować strukturę i zredagować tekst artykułu naukowego oraz polemizować z recenzentami. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań podczas spotkania publicznego o charakterze międzynarodowej konferencji naukowej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym w dowolnym ośrodku akademickim w kraju i zagranicą.   

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i Finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i Finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i Finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Ekonomia i Finanse obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024