Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pedagogika

Program doktorski w dyscyplinie Pedagogika obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Pedagogika obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Pedagogika obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Pedagogika obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych realizowany w dyscyplinie pedagogika umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań zwieńczonych złożeniem rozprawy doktorskiej w zakresie pedagogiki oraz przygotowanie do podjęcia roli nauczyciela akademickiego. Jest nowoczesną, spersonalizowaną propozycją rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Program kształcenia obejmuje cztery moduły:

  • moduł specjalistyczny - umożliwiający zdobycie pogłębionej wiedzy obejmującej światowy dorobek dyscypliny pedagogika oraz szeregu umiejętności kognitywnych związanych z krytyczną analizą rezultatów badań, innowacyjnym rozwiązywaniem złożonych problemów edukacyjnych, działalnością ekspercką oraz badawczą;
  • moduł metodologiczny – związany z budowaniem specjalistycznego warsztatu metodologicznego umożliwiającego projektowanie i prowadzenie badań naukowych, indywidualnych i zespołowych, także w środowisku międzynarodowym;
  • moduł związany z kompetencjami akademickimi – umożliwiający zdobycie szeregu umiejętności związanych z rozwojem kariery naukowej;
  • moduł związany z kompetencjami zawodowymi i miękkimi, budowany na nowoczesnej koncepcjach dydaktyki akademickiej, umożliwiający przygotowanie do pracy dydaktycznej ze studentami.

W ramach poszczególnych modułów Doktorantowi oferowane są kursy i inne aktywności, z których może skorzystać przy budowaniu Indywidualnego Planu Badawczego umożliwiającego osiągnięcie efektów kształcenia przewidzianych dla Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Efekty kształcenia mogą być też potwierdzane na podstawie zrealizowanych przez Doktoranta innych, alternatywnych rodzajów aktywności, które zostały wymienione w katalogu przedstawionym w programie Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.

Program Kształcenia oferowany w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika umożliwia Absolwentowi zbudowanie opartego na szerokim zapleczu teoretycznym warsztatu pracy naukowej, pozwalającego na dalszą samodzielną pracę naukowo-badawczą. Absolwent ma pogłębioną znajomość światowego dorobku pedagogiki oraz jej metodologicznych podstaw; opanował warsztat badawczy w stopniu umożliwiającym twórcze stosowanie metod, technik i narzędzi badawczych; znajomość języka obcego nowożytnego umożliwia mu funkcjonowanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Zrealizowanie przez Absolwenta zaawansowanych studiów i badań czyni go wysokiej klasy specjalistą w wybranym przez niego obszarze.

Zdobyta wiedza merytoryczna i kompetencje badawcze oraz nawiązane w trakcie realizacji programu kształcenia kontakty naukowe i współpraca z badaczami w kraju i za granicą, dają Absolwentowi mocną pozycję także na rynku pracy innym niż akademicki.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron