Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ

Posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ
Szkoła Doktorska Nauk Społecznych informuje, iż w dniach 1-20 września 2022 roku odbędą się posiedzenia obowiązkowej oceny śródokresowej doktorantów SDNS UJ (zgodnie z art.202 ust. 2 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85), §10 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjętego Uchwałą nr 27/IV/2019 Senatu UJ z dnia 24 kwietnia 2019 r. oraz §4 Regulaminu przeprowadzania oceny śródokresowej w programach doktorskich)
Pliki do pobrania
docx
Harmonogram
pdf
Regulamin
docx
Raport
xlsx
Terminy posiedzeń oceny śródokresowej

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety