Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

The Rise of the Digital Technocracy: zaproszenie na konferencję

The Rise of the Digital Technocracy: zaproszenie na konferencję

W imieniu Komitetu Organizacyjnego pierwszej międzynarodowej konferencji naukowej The Rise of the Digital Technocracy, która odbędzie się w dniach 28-29 września br. w siedzibie WSMiP UJ, serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Jego głównym zamierzeniem jest uczynienie z naszego ośrodka akademickiego jednego z czołowych miejsc badań nad zjawiskiem „technokracji”. Podczas konferencji będziemy debatować nad dwoma szerokimi zagadnieniami.

Pierwszym jest wzrastające znaczenie elitarnej publiczno-prywatnej „super klasy”, która wpływa na świat polityki poprzez system złożonych powiązań. Grupa ta, czy też sieć, posiada obecnie bezprecedensowe zasoby ekonomiczne, a w konsekwencji – wpływy w świecie polityki i gospodarki. Są to zjawiska widoczne zarówno w wypadku takich krajów, jak na przykład Stany Zjednoczone, jak i w skali globalnej.

Drugim szerokim tematem jest pogłębienie – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i empirycznym – przedmiotowych badań nad zjawiskiem „technokracji”. Rozumiana ona jest tutaj jako system zarządzania i sterowania zbiorowościami ludzkimi, który cechują między innymi post-demokratyczny charakter, wykorzystanie zaawansowanych technik obliczeniowych oraz realizacja działań nie poprzez wybieranych polityków, ale „zewnętrznych” ekspertów. Naturalną koleją rzeczy, praktyka owego zarządzania i sterowania obejmuje wykorzystanie coraz bardziej wyrafinowanych i wydajnych metod inwigilacji i kontroli społecznej przy wykorzystaniu zasobów Big Data i algorytmów.

Wśród uczestników konferencji udało nam się zgromadzić badaczy reprezentujących szerokie spektrum możliwych postaw – począwszy od najbardziej znanych, jak prof. David Lyon, poprzez szeroko cytowanych analityków, jak Matthew B. Crawford, aż po przedstawicieli młodszego pokolenia ekspertów rozwijających innowacyjne badania w interesującej nas tematyce.

Wszelkie szczegóły (wraz z formularzem rejestracyjnym) są dostępne na stronie internetowej wydarzenia: https://digitaltechnocracy.uj.edu.pl/.

Zapraszamy z nadzieją na ożywioną debatę naukową,

Dr hab. Łukasz Kamieński, prof. UJ

Dr hab. Garry Robson, prof. UJ

Dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ