Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

VI Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

VI Ogólnopolskie Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów

Instytut Nauk o Komunikacji Społecznej i Meciach UMCS w Lublinie oraz oraz Forum Młodych Medioznawców i Komunikologów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej zaprasza młodych badaczy mediów i komunikacji do udziału w VI Ogólnopolskim Seminarium Młodych Medioznawców i Komunikologów. Tegoroczna edycja odbędzie się 16 listopada 2023 roku w Lublinie, a skład grona eksperckiego stworzą: dr hab. Ewa Nowak-Teter, dr hab. Piotr Celiński oraz dr hab. Jakub Nowak.

Ideą seminarium jest praca w małych grupach roboczych pod kierunkiem doświadczonych naukowców. W części obrad plenarnych eksperci przedstawiają problemy, nurty lub metody badawcze w poszczególnych aspektach mediów i komunikacji. W części tzw. „roboczej” przedmiotem pracy w trakcie spotkania stają się przesłane wcześniej szkice lub projekty, artykuły będące w trakcie powstawania, wstępne raporty itp., z którymi z wyprzedzeniem zapoznają się wszyscy członkowie grupy. Uczestnicy zostają dobrani według podobieństwa wykorzystywanych metod badawczych lub tematyki. Pod kierunkiem eksperta i we współpracy z osobami realizującymi podobne badania mają okazję wspólnie przeanalizować konkretne zagadnienia związane z dalszą pracą. Spotkanie służy również nakreśleniu planu pracy nad konkretnym opracowaniem naukowym, które może zostać złożone do publikacji w czasopiśmie.

REJESTRACJA: https://www.umcs.pl/pl/vi-ogolnopolskie-forum-mlodych-medioznawcow-i-komunikologow,27347.htm 

Najważniejsze daty: 

30.09.2023 – Rejestracja uczestników

07.10.2023 – Powiadomienie o pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia

16.10.2023 – Termin nadsyłania materiałów (teksty, prezentacje, raporty, itd.) przez uczestników

16.11.2023 – Seminarium w zamkniętych grupach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dla chętnych: popołudniowa integracja połączona ze zwiedzaniem Lublina.

Więcej informacji:
dr Mateusz Sobiech - mateusz.sobiech@mail.umcs.pl

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej