Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki socjologiczne

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Program doktorski w dyscyplinie nauki socjologiczne obejmuje zróżnicowane formy zajęć (np. e-learning, wizyty studyjne seminaria, wykłady) oraz realizację indywidualnego planu badawczego pod kierunkiem promotora. W programie przewidziane są zajęcia w języku polskim i języku angielskim, obowiązkowe oraz fakultatywne, obejmujące kształcenie w zakresie: [1] współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, interpretacji rzeczywistości społecznej oraz praktycznego zastosowania wiedzy socjologicznej; [2] metodologii badań, m.in. zaawansowanych metod i technik badań jakościowych i ilościowych; [3] kompetencji akademickich, a w tym pozyskiwanie środków na badania, zasady komunikacji naukowej, popularyzacja wyników badań i kształtowanie kariery zawodowej; [4] kompetencji zawodowych, m.in. przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych, przekazywania i upowszechniania wiedzy (np. w formie szkoleń, warsztatów, seminariów). Program doktorski pozwala na zindywidualizowanie ścieżki kształcenia, daje możliwość uzupełniania oferowanych kursów w ramach poszczególnych modułów aktywnością realizowaną poza zajęciami w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych oraz potwierdzenia zdobytych w ich trakcie efektów kształcenia. Przez cały okres realizacji programu, który trwa nie dłużej niż 4 lata, doktorant/ka ma obowiązek zgromadzić co najmniej 40 pkt ECTS, w tym co najmniej 25 ECTS w  ciągu pierwszych dwóch lat poprzedzających ocenę śródokresową.

Absolwent/ka szkoły doktorskiej dysponuje zaawansowaną wiedzą na temat współczesnych koncepcji i teorii socjologicznych, potrafi interpretować zjawiska społeczne oraz stosować wiedzę socjologiczną w praktyce. Ma kompetencje metodologiczne, samodzielnie zarządza projektami badawczymi oraz upowszechnia ich wyniki – w oparciu o najwyższe standardy, dbając o organizację, jakość merytoryczną i etyczny wymiar podejmowanych działań. Potrafi zarządzać swoją karierą zawodową, ma kompetencje menadżerskie, przygotowana/y jest do pracy w ośrodkach akademickich i instytucjach badawczych, wie jak planować i realizować zajęcia dydaktyczne oraz pracę w sieciach i zespołach badawczych.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Program doktorski w dyscyplinie Nauki socjologiczne obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024