Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na mini-granty dla doktorantów SDNS UJ

„Mini-granty” są przyznawane doktorantom w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w celu podniesienia jakości prowadzonych badań oraz budowania kariery naukowej doktoranta.

Środki przyznawane są w drodze konkursu na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, którego datą końcową jest dzień 30 listopada 2021 roku. Wnioskowana suma nie może przekroczyć 10 000 PLN. W ramach konkursu doktorant może złożyć jeden wniosek o mini-grant.

Wniosek o przyznanie finansowania należy złożyć w SDNS UJ (Łojasiewicza 4, pok. 2.362) wg wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu (załącznik nr 1) do dnia 28 lutego 2020 roku. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie komisji konkursowej. Komisja konkursowa złożona z kierowników programów doktorskich wraz z dyrektor SDNS zatwierdza listę rekomendowanych do finansowania doktorantów. Członkowie komisji konkursowej nie oceniają wniosków doktorantów, których są promotorami. Termin rozpatrywania wniosków konkursowych wynosi 30 dni od daty zakończenia ich przyjmowania.

Przy ocenie merytorycznej wniosków uwzględniane będą:

  • Znaczenie osiągnięć naukowych dla rozwoju dyscypliny naukowej,
  • Wartość merytoryczna wniosku,
  • Możliwość realizacji i spodziewane efekty planowanych prac,
  • Zasadność planowanych wydatków,
  • Ocena realizacji poprzedniego grantu.

Fundusze można przeznaczyć na:

  • zlecenia usług obcych
  • zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu
  • wyjazdy na konferencje, staże, wizyty studyjne, wyjazdy badawcze (badania terenowe, np. ankietowe, wywiady) związane z tematyką badań
  • publikację wyników badań i rozpowszechnianie wyników badań

W terminie do 31 grudnia 2021 roku doktorant składa raport z realizacji grantu wg załączonego wzoru (załącznik nr 3).

Pliki do pobrania
pdf
Konkurs „mini-granty dla doktorantów” w SDNS UJ
docx
załącznik nr 1 - mini granty - WNIOSEK
docx
załącznik nr 2 - mini granty raport z realizacji