Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rejestracja na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

 • od godz. 9:00 14.02.2022 - do 23:00 18.02.2022 - rejestracja dla doktorantów SDNS UJ
 • od godz. 9:00 21.02.2022 - do 23:00 23.02.2022 - rejestracja dla doktorantów z innych szkół doktorskich UJ, doktorantów studiów doktoranckich UJ, w celu zapisu do grup prosimy o kontakt mailowy: sdns@uj.edu.pl, danuta.wisla@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dydaktyczna SDNS UJ* - semestr letni 2021/2022

 1. Ekonomia kosztów transakcyjnych – dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ – 15h, wykład, j. polski, Moduł 1: Kształcenie specjalistyczne – Teoria ekonomii III - zdalnie
 2. Globalna gospodarka po pandemii - ekonomiczne, społeczne i polityczne skutki COVID-19 – prof. dr hab. Barbara Liberska – 30h, wykład, j. polski, Moduł 1: Kształcenie specjalistyczne - wybrane obszary dorobku naukowego. Teoria ekonomii I – stacjonarnie w sali
 3. Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 5h, seminarium, Moduł 1, j. polski
 4. Prezentacja i analiza wyników badań w GSEiGP - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 15h, seminarium, Moduł 1, j. polski
 5. Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 15h, workshop, English, Module 3, distant
 6. Cele i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 5h, seminarium, Moduł 1, j. polski
 7. Interdisciplinary research project - dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ – 30 h, workshop, English, Module 2, distant/in class
 8. Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski – 30h, lecture + workshop, English, Module 1, in class
 9. Interdisciplinary visiting lecture – prof. Jan Komárek, dr Michał Krajewski – 30h, lecture, English, Module 1
 10. Interdisciplinary seminar I – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor – 15h, seminar, English, Module 1, distant
 11. Interdisciplinary seminar II - dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ –15h, seminar, English, Module 1, in class/distant
 12. Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor - 15 h, seminar, English, Module 1, in class/distant
 13. Publishing in academic journals - dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ – 30h, workshop, English, Module 3, distant,
 14. Media studies theoretical seminar – dr hab. Maria Nowina Konopka, prof. UJ - 45h, seminarium, j. polski, Moduł 1, zdalnie
 15. Academic Writing and Oral Presentation of Research Results - dr hab. Magdalena Paluszkiewicz – Misiaczek – 30h, workshop, English, Module 3, distant
 16. Geopolitics: Major Premises, Development and Variations - prof. dr hab. Joachim Diec – 30h, interactive lecture, English, Module 1
 17. Discourses of Pop Culture - Society and Politics - dr hab. Jolanta Szymkowska – Bartyzel, prof. UJ – 30h, workshop, English, Module 1, distant
 18. The Art Of Public Speaking - dr Rafał Kuś – 15h, workshop, English, Module 4, distant
 19. Metodologia badań w naukach społecznych - prof. dr hab. Wojciech Czakon - 30h, wykład, j. polski, zdalnie, Moduł 2
 20. Advanced Management III - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - 30 h, discussion session, English, distant, Moduł 1
 21. Prawne i etyczne aspekty działalności badawczej - dr Karolina Mania – 30h, wykład, j. polski, Moduł 3, zdalnie
 22. Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, Moduł 1, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie/hybrydowo
 23. Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, Moduł 1, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie
 24. Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, Moduł 1, j. polski - zdalnie
 25. Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, Moduł 1, j. polski – zdalnie lub stacjonarnie w sali
 26. Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, Moduł 1, j. polski - zdalnie
 27. Pisanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych – mgr Agata Czuj -15h, warsztat, j. polski, Moduł 2, stacjonarnie lub zdalnie
 28. Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor – 15h, warsztat, j. polski, Moduł 3, hybrydowo
 29. Praktyki społeczne jako laboratoria codzienności: ujęcia teoretyczne i analizy - dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ – 20h, konwersatorium, j. polski, Moduł 1, zdalnie
 30. Sampling in Quantitative Research Methods - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – 15h, workshop, English, Module 2
 31. Thinking sociologically: Key concepts in sociology - Prof. dr hab. Marek Kucia – 15h, seminar, English, Module 1
 32. Thinking sociologically: Sociological analyses and interpretations - Prof. dr hab. Marek Kucia – 15h, seminar, English, Module 1
 33. Ethnography as method in social science - dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ, mgr Katarzyna Słaby – 20h, workshop, English, Module 2, distant
 34. Komunikacja interpersonalna - dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ – 15h, warsztat, j. polski, Moduł 4, stacjonarnie w sali, IP, sala Warsztatowa w Pawilonie w ogrodzie
 35. Projektowanie zajęć dydaktycznych – dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ – 15h, warsztat, j. polski, Moduł 4, zdalnie
 36. Academic speaking - dr Monika Stawicka - 20 h, workshop, English, Module 3, distant
 37. Advanced bayesian data analysis and causal inference – dr Borysław Paulewicz - 45h, workshop, English, Module 2, in class/distant
 38. Advanced statistical analysis in practice – prof. dr. hab. Romuald Polczyk - 30h, workshop, English, Module 2, distant,
 39. W stronę myślenia statystycznego – repetytorium metodologiczne dla początkujących badaczy - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ, 30h, warsztat, j. polski, Moduł 2, zdalnie
 40. Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych -       dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska-Kloc – 15h, konwersatorium, j. polski, Moduł 3, zdalnie/stacjonarnie w sali
 41. Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych   dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Kinga Tucholska, dr Konrad Banicki – 30h, kurs, j. polski, Moduł 1, zdalnie
 42. Education and Democracy in Higher Education – prof. John M. Fischer – 30h, lecture, English, Module 1, distant and in class
 43. Didactics: Learning, Curriculum, and Instructional Design - prof. John M. Fischer – 30h, lecture, English, Module 4, distant and in class

*oferta dydaktyczna może zostać zmieniona

 

aktualizacja / update   18-03-2022

Pliki do pobrania
docx
Oferta dydaktyczna - semestr zimowy 2021/2022
xlsx
Harmonogram - semestr zimowy 2021/2022
docx
Oferta dydaktyczna - semestr letni 2021/2022
xlsx
Harmonogram - semestr letni 2021/2022