Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania
docx
Indywidualny Plan Badawczy
docx
Sprawozdanie roczne
docx
Zarządzenie i regulamin komitetu doktorskiego w SDNS UJ
docx
Wewnętrzny Regulamin Praktyk Dydaktycznych SDNS
docx
Wniosek o odwołanie członka komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o odwołanie komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o odwołanie promotora lub promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek o odwołanie promotora lub promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek o uzupełnienie składu komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o wyznaczenie komitetu doktorskiego
docx
Wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek o wyznaczenie promotora w dyscyplinie
docx
Wniosek o wyznaczenie promotora w dziedzinie
docx
Wniosek o zmianę promotora lub promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek o zmianę promotora lub promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Zgoda na objęcie funkcji promotora
docx
Zgoda na wejście w skład komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o rezygnację z komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o rezygnację promotora lub promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek o rezygnację promotora lub promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek promotora o odwołanie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek promotora o odwołanie promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Podanie - zaliczenie aktywności
docx
Wniosek doktoranta o odwołanie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek doktoranta o odwołanie promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Podanie o wyrażenie zgody na uzyskanie efektów uczenia się przewidzianych w programie doktorskim w ramach własnej aktywności realizowanej poza SDNS UJ
docx
Podanie o wyrażenie zgody na uzyskanie efektów uczenia się przewidzianych w programie doktorskim w ramach zajęć dydaktycznych, specjalistycznych kursów, warsztatów i innych form profesjonalnego kształcenia oferowanych przez jednostki inne niż SDNS UJ
docx
Wniosek promotora o wyznaczenie promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek promotora o wyznaczenie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Uproszczony IPB - formularz zmian
docx
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej ponad okres przewidziany w IPB

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety