Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty do pobrania

Pliki do pobrania
docx
Indywidualny Plan Badawczy
docx
Sprawozdanie z przebiegu kształcenia
docx
Warunki dopuszczenia do oceny śródokresowej
docx
Wniosek o rezygnację promotora lub promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek o zmianę promotora lub promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek promotora o zmianę promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Raport śródokresowy
docx
Uproszczony IPB - formularz zmian
docx
Wniosek doktoranta o wyznaczenie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek o odwołanie członka komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o odwołanie promotora lu promotora pomocniczego w dziedzinie
docx
Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej
docx
Wniosek o uzupełnienie składu komitetu doktorskiego
docx
Wniosek o wyznaczenie komitetu doktorskiego
docx
Wniosek promotora o odwołanie promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek o rezygnację promotora lub promotora pomocniczego w dyscyplinie
docx
Wniosek o wyznaczenie promotora w dyscyplinie
docx
Wniosek o wyznaczenie promotora w dziedzinie
docx
Regulamin oceny śródokresowej
docx
Podanie o zaliczenie aktywności spoza SDNS
docx
Podanie o rozliczenie kursów spoza SDNS
docx
Podanie o zaliczenie aktywności
docx
Wniosek o rezygnację z komitetu doktorskiego
docx
Zgoda na objęcie funkcji promotora
docx
Zgoda na wejście w skład komitetu doktorskiego
docx
Wewnętrzny Regulamin Praktyk Dydaktycznych SDNS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety