Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

20220901

[Ocena śródokresowa] Posiedzenia komisji ds. Oceny śródokresowej

W trakcie posiedzenia komisji doktorant dokonuje prezentacji ustaleń poczynionych w toku prowadzonych prac badawczych. Po prezentacji przeprowadzana jest dyskusja z doktorantem. Prezentacja i dyskusja są otwarte dla publiczności.