Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Nabór do konkursów jest tymczasowo wstrzymany. Poinformujemy Państwa gdy zostanie uruchomiona kolejna tura środków. Prosimy śledzić komunikaty.

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Lista Laureatów i Laureatek

 1. Aleksandra Petryka- Fijałkiewicz              Wyuczona nieadekwatność w idiopatycznej chorobie Parkinsona: poszukiwanie podłoża neurochemicznego i implikacji dla jakości życia pacjentów
 2. Magdalena Kękuś           Mechanizmy, wyznaczniki i metody redukowania efektu konformizmu pamięciowego
 3. Anna Grabowska Deconstruction of error monitoring - a dimensional approach to individual differences and errors processing in the era of Research Domain Criteria
 4. Agata Wolna     Understanding engagement of language control in bilingual speech production
 5. Maria Czarnecka            Neuroplasticity evoked by extensive training (sighted braillereaders) or sensory deprivation (blind persons)
 6. Anna Meliksetian           Language similarity and control: increasing competence in research on bi- and multilingualism and bayesian hypothesis testing
 7. Karina Veltze    Kreatywne uczestnictwo jako forma partycypacji politycznej w mediach społecznościowych
 8. Joanna Najbor Mediatyzacja i stereotypizacja wsi w XXI w.
 9. Wiktoria Szyndlar          Funkcjonowanie pracowników z Autism SpectrumDisorder (ASD) zatrudnionych w branży Information Technology (IT) –perspektywa pracodawcy
 10. Agnieszka Adamczyk     Distract or reappraise? The role of contextualfactors in modulating the effectiveness of cognitive forms of emotion regulation.
 11. Dagmara Kolasa             Edukacja spersonalizowana w polskich uczelniach badawczych w kontekście zmiany paradygmatycznej "odnauczania do uczenia się"
 12. Ilona Poseliuzhna           Polityka innowacyjna Unii Europejskiej wobec sztucznej inteligencji
 13. Jagoda Smoleń-Maciaszek Uwarunkowania behawioralne współpracy między studentami w zakresie dyscypliny nauk o zarządzaniu
 14. Wojciech Kułaga             Transmisja patologii społecznych do mediów jako wyraz nowych praktyk komunikacyjnych
 15. Patrycja Cheba Twitter jako płaszczyzna realizacji strategii komunikowania na oficjalnym profilu Ministerstwa Zdrowia w dobie pandemii SARS-CoV-2 w Polsce
 16. Dominika Tabis Myśl polityczna Augustyna Wróblewskiego. Egalitarna wykładnia anarchistycznej idei
 17. Ewelina Franczyk-Sikorska          Wpływ zajęć terapeutycznych z udziałem psa na redukcję samotności wśród osób starszych przebywających w placówkach opieki długoterminowej. Badania wydłużone z wykorzystaniem podejścia ecological momentary assesment.
 18. Małgorzata Tokarz         Doktorat wdrożeniowy I
 19. Małgorzata Kopeć-Kaniowska - Wpływ zarządzania strategicznego w obszarze CSR na rezyliencję społeczności lokalnej, na przykładzie wielopoziomowej struktury organizacyjnej globalnych korporacji med.-tech.
 20. Marta Doroszuk - The relationship between intergroup emotional similarity and well-being among immigrants: The role of meta-prejudice and self-categorization
 21. Monika Woźniak - Między problemem a rozwiązaniem- projektowanie polityk innowacyjnych a zdolności zarządcze administracji publicznej w Europie.
 22. Kaja Kałużyńska - Obraz Tajwanu i Korei Południowej w mediach polskich, brytyjskich i amerykańskich