Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Zaproszenie na spotkanie naukowe Wydziału Filozoficznego UJ z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. "Radykalny zwrot czy przyspieszenie? Na jakim etapie transformacji energetycznej jesteśmy?"

Zaproszenie na spotkanie naukowe Wydziału Filozoficznego UJ z cyklu (R)ewolucyjne espresso pt. "Radykalny zwrot czy przyspieszenie? Na jakim etapie transformacji energetycznej jesteśmy?"

23 czerwca 2022 r. godz. 13.30, online

Zapraszamy na spotkanie naukowe Wydziału Filozoficznego UJ z cyklu (R)ewolucyjne espresso czyli syntetycznie o świecie, w jakim żyjemy, pt.

Radykalny zwrot czy przyspieszenie? Na jakim etapie transformacji energetycznej jesteśmy?

Perspektywa zmian klimatycznych i związanych z tym instrumentów politycznych wyznaczały horyzont transformacji na rok 2050. I nawet dwie czy trzy dekady na zrealizowanie planu energetycznej transformacji wydawało się trudnym zadaniem, bo za hasłami: węgiel, ropa, OZE, energia zielona czy energetyka rozproszona kryją się złożone, historycznie, społecznie, kulturowo i infrastrukturalnie utrwalane modele życia społecznego. W lutym 2022 roku horyzont czasowy dramatycznie się skrócił, a energia ujawniła swój polityczny potencjał, przekładając się na gwałtowne zmiany w relacjach geopolitycznych, ekonomicznych i świadomościowych. Kwestia energii wymusiła konieczność zredefiniowania poczucia bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z tymi nagłymi zmianami w praktykach życia codziennego: zamieszkiwania, konsumpcji, podróżowania i wypoczynku. Jak opisać sytuację, w jakiej jesteśmy? Czy jest ona elementem kryzysu, zapowiedzią jeszcze trudniejszego etapu, a może szansą dla społeczeństwa? Na jakim etapie transformacji energetycznej jesteśmy jako społeczeństwa, miasta, społeczności lokalne?

 

Wiedzą i doświadczeniami podzielą się z nami:

  • Dorota Micek (Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych WF UJ)
  • Ilona Przybojewska (Centrum Prawa Ochrony Środowiska, WPiA UJ)
  • Tadeusz Rudek ( Instytut Socjologii WF UJ)
  • Aleksandra Wagner (Instytut Socjologii WF UJ)

Spotkanie poprowadzą: Marta Smagacz-Poziemska oraz Katarzyna Zielińska z Instytutu Socjologii UJ

Kiedy? 23 czerwca 2022, w godzinach 13.30-14.30. 

Gdzie? Zespół Social (r)Evolutions Lab w MS Teams (kod: 8seswxo) lub poprzez link do spotkania dostępny TUTAJ

Informacje o osobach biorących udział w spotkaniu:

Dorota Micek – ekspert Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ. Od ponad 20 lat związana z badaniami społecznymi, marketingowymi i ewaluacją polityk publicznych. W trakcie swojej kariery zawodowej zgromadziła wiele doświadczeń zarówno z poziomu specjalisty, eksperta, konsultanta, wykonawcy, jak i osoby kierującej projektami oraz zarządzającej zespołami osób. Jest autorką i współautorką licznych raportów badawczych oraz opracowań opartych na analizie danych zastanych. Wieloletnie doświadczenie badawcze zdobyła jako konsultant i analityk w polskich i międzynarodowych projektach badawczych, zarówno o charakterze społecznym, marketingowym, jak i dotyczących polityk publicznych. Współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości i AGH w Krakowie. Od 2015 roku zaangażowana jest w wieloletni program realizowany w ramach działań POKL: „Bilans Kapitału Ludzkiego" - unikatowy na skalę Polski i Europy monitoring rynku pracy, w którym zajmuje się m.in. analizą kompetencji w sektorze turystycznym. Od roku 2020 angażuje się również w działania realizowane w ramach projektu KlastER - m.in. jest członkiem Zespołu ds. społecznych, który wchodzi w skład struktury Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER) – utworzonej w ramach projektu instytucji badawczej zorientowanej na doradztwo i analizy istotne dla implementacji polityki państwa w obszarze energetyki rozproszonej.

 

Ilona Przybojewska – doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Centrum Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze obejmują zwłaszcza prawo ochrony środowiska i prawo energetyczne, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań prawa unijnego. Autorka publikacji z tego zakresu, w tym artykułów naukowych oraz monografii "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego" i „Instrumenty rynkowe w prawie ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law oraz Szkoły Prawa Francuskiego i programu MASTER en droit privé organizowanych przez  Uniwersytet w Orleanie.  

 

Tadeusz Rudek jest doktorantem w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadzi badania w ramach projektów:  Energy Shifts, Comets i Vax-Trust (Horizon2020).  Jest członkiem programu STS Fellowship na Uniwersytecie Harvarda.  Tadeusz jest autorem projektu Podróż na Zachód? Socjotechniczne Imaginaria transformacji energetycznej w Chinach i na Tajwanie,  którego celem jest analiza porównawcza wpływu imaginariów na politykę transformacji energetycznej w obu regionach. Jest autorem kilku publikacji i raportów z dziedziny Energetyki. Jego zainteresowania badawcze obejmują studia nad nauką, technologią i społeczeństwem (STS), socjologię energii oraz analizę polityk publicznych związanych z adaptacją do zmian klimatu na poziomie miejskim i krajowym.

 

Aleksandra Wagner – socjolożka, prowadzi badania nad społecznymi aspektami energetyki. W Pracowni Komunikacji Społecznej Instytutu Socjologii UJ realizuje projekty związane z dyskursami wokół problemów energetycznych, społecznym wymiarem transformacji energetycznej, narracjami i wyobrażeniami społecznymi na temat technologii i innowacji energetycznych. Interesuje się socjologią przyszłości, niepewnością i sposobami jej redukowania we współczesnych społeczeństwach.

 

Spotkania (R)ewolucyjnego espresso czyli syntetycznie o świecie, w jakim żyjemy

To cykl spotkań zainicjowanych w 2020 roku w ramach SocRevLab (POB Society of the Future), a obecnie realizowany jako przestrzeń do dyskusji badaczek i badaczy Wydziału Filozoficznego i innych jednostek UJ oraz ekspertek i ekspertów otoczenia społecznego UJ. Celem tych spotkań jest naukowa, interdyscyplinarna refleksja nad aktualnymi wydarzeniami i obserwowanymi przez nas procesami społecznymi.  Procesy, napięcia i turbulencje społeczne – co oznaczają dla jednostek i zbiorowości, ludzi i środowiska? jakie znaczenie dla tego, co dzieje się tu i teraz, ma to, co już się kiedyś wydarzyło? Jaką rolę odgrywają w tym wszystkim materialności i technologie? Jakie scenariusze przyszłości wyłaniają się z bieżących wydarzeń i procesów?

 

Gorąco zachęcamy do stałego udziału w cyklu oraz do proponowania własnych tematów spotkań. 

Download files
pdf
Leaflet