Skip to main content
Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Na Wydziale Filozoficznym UJ został uruchomiony konkurs na wsparcie finansowe dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich w ramach RESEARCH SUPPORT MODULE

Na Wydziale Filozoficznym UJ został uruchomiony konkurs na wsparcie finansowe dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich w ramach RESEARCH SUPPORT MODULE

Informujemy o możliwości składania wniosków w ramach konkursu Research Support Module dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Filozoficznym.

Wnioski można składać za pośrednictwem Strefy ID.UJ w terminie od 25.05.2022 do 15.06.2022

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Przykładowe działania finansowane w ramach konkursu:

1) materiały zużywalne;

2) odczynniki;

3) książki;

4) środki trwałe (odpowiedzialni za środki trwałe są kierownicy jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich, bądź osoby wskazane przez kierowników tych jednostek);

5) usługi obce, w tym koszty związane z tłumaczeniem, korektą publikacji;

6) umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło lub umowy zlecenia – tylko dla osób niezatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim, bez wynagrodzenia dla doktorantów/uczestników studiów doktoranckich, zarówno jako kierowników projektów, jak i wykonawców; umowy cywilnoprawne są zawierane przez kierowników jednostek organizacyjnych UJ, w których kształcą się doktoranci/uczestnicy studiów doktoranckich).

Po zalogowaniu się do STREFY ID.UJ, w zakładce DOKTORANCI, WSPARCIE DOKTORANTÓW należy wybrać Research Support Module (jako moduł wsparcia)

Podczas składania aplikacji w STREFIE ID.UJ proszę o załączenie wypełnionego wniosku jako pojedynczego pliku pdf z zeskanowanym podpisem opiekuna/promotora lub Dyrektora Instytutu/Szkoły Doktorskiej.

Więcej informacji: https://phils.uj.edu.pl/inicjatywa-doskonalosci/research-support-module