For PhD students

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Syllabus - semestr zimowy 2021/2022

Znajdujesz się w katalogu semestr zimowy 2021 2022 syllabus
Academic writing – dr Monika Stawicka.docx
Advanced Management I - New trends in management – prof. dr hab. Marek Bugdol.docx
Advanced Management II - Budowanie zespołów projektowych - dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ.docx
Changing Political Structure of the Middle East - prof. dr. Fulya Atacan.docx
Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology –.docx
Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski.docx
Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder.docx
Ethics of interdisciplinary research – dr hab. Marta Soniewicka.docx
Globalna gospodarka po pandemii - ekonomiczne, społeczne i polityczne skutki.docx
Interdisciplinary seminar I – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.docx
Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa.docx
Introduction to Statistics and Data Analysis - dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ.docx
Jakościowa analiza dyskursu i badania netnograficzne w naukach społecznych –.docx
Lektury naukowe - dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof. UJ.docx
Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak.docx
Methodology of media studies and social communication - dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ.docx
Modelowanie rynku pracy – dr Paweł Dykas.docx
New trends in research concerning the brain – dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ.docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych –.docx
/148830487
Podstawy dydaktyki akademickiej - dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ.docx
Political Problems in the Contemporary World – dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ.docx
Praktyczne metody nauczania prawa – dr Paweł Czarnecki.docx
Projektowanie i analiza danych jakościowych – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ.docx
Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów - prof. dr hab. Irena Borowik.docx
Qualitative Comparative Analysis – dr Seweryn Krupnik.docx
Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches –.docx
Security Policy of the Russian Federation - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna.docx
Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.docx
Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
The heart of society Theories of social movements ... - Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach .docx
The heart of society Theories of social movements as a frame of social processes interpretations – Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach .docx
The Politics of Culture themes, debates and trends – dr Roshni Sengupta.docx
Wprowadzenie do systemu LaTeX – przygotowanie tekstów naukowych - dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ.docx
Writing a research grant proposal - dr Kinga Sekerdej.docx
Zaufanie – podstawowa relacja międzyludzka - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
Interdisciplinary seminar II - dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ