For PhD students

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Syllabus - semestr letni 2021/2022

Znajdujesz się w katalogu semestr letni 2021 2022 syllabus_2

Brak podfolderów dla tego katalogu
Academic speaking - dr Monika Stawicka .docx
Academic Writing and Oral Presentation of Research Results - dr hab. Magdalena Paluszkiewicz – Misiaczek .docx
Advanced bayesian data analysis and causal inference – dr Borysław Paulewicz.docx
Advanced Management III - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski .docx
Advanced statistical analysis in practice – prof. dr. hab. Romuald Polczyk.pdf
Ageing and challenges for society of the future - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.docx
Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ.docx
Data Visualisation Methods – dr Krzysztof Tomanek .docx
Didactics Learning, Curriculum, and Instructional Design - prof. John M. Fischer .docx
Discourses of Pop Culture - Society and Politics - dr hab. Jolanta Szymkowska – Bartyzel, prof. UJ.docx
Education and Democracy in Higher Education – prof. John M. Fischer.docx
Ekonomia innowacji – prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska.docx
Ekonomia kosztów transakcyjnych – dr hab. Marta Gancarczyk.docx
Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder.docx
Ethnography as method in social science - dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ.docx
From National to Post-National the Concept of Citizenship - dr Daria Łucka.doc.docx
Fundusze Unii Europejskiej w praktyce - dr hab. Marek Świstak, prof. UJ.docx
Futures analysis - dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ .docx
Geopolitics Major Premises, Development and Variations - prof. dr hab. Joachim Diec .docx
Nowy porządek światowy po pandemii i wojnie na Ukrainie – prof. dr hab. Barbara Liberska
Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ.docx
Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski.doc
Interdisciplinary research project - dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ .docx
Interdisciplinary seminar I – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.docx
Interdisciplinary seminar II - dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ.docx
Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor .docx
Introduction to Structural Equation - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.docx
Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Kinga Tucholska, dr Konrad Banicki .pdf
Komunikacja interpersonalna - dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ.docx
Koncepcje edukacji liberalnej - dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. UJ.docx
Konfirmacyjne modele czynnikowe w kilku odsłonach - dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ.docx
Metodologia badań w naukach społecznych - prof. dr hab. Wojciech Czakon.docx
Middle-range theories and social mechanisms - Prof. dr hab. Marek Kucia.docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych - dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska-Kloc .pdf
Pisanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych – mgr Agata Czuj.doc
Praktyki społeczne jako laboratoria codzienności ujęcia teoretyczne i analizy - dr hab. Andrzej Bukowski, prof. UJ, dr hab. Marta Smagacz-Poziemska, prof. UJ .docx
Prawne i etyczne aspekty działalności badawczej - dr Karolina Mania.docx
Prezentacja i analiza wyników badań w GSEiGP - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ.docx
Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor .docx
Projektowanie zajęć dydaktycznych – dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ.docx
Publishing in academic journals - dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ.doc
Sampling in Quantitative Research Methods - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ .docx
Searching for social mechanisms, developing middle-range Theories - Prof. dr hab. Marek Kucia .docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna — kopia.docx
Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ — kopia.docx
Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.docx
The Art Of Public Speaking - dr Rafał Kuś.doc
Thinking sociologically Key concepts in sociology - Prof. dr hab. Marek Kucia.docx
Thinking sociologically Sociological analyses and interpretations - Prof. dr hab. Marek Kucia .docx
W stronę myślenia statystycznego – repetytorium metodologiczne dla początkujących badaczy - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ.pdf
Media studies theoretical seminar.docx
Cele i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ .docx

Web Content Display Web Content Display

Syllabus - semestr zimowy 2021/2022

Znajdujesz się w katalogu semestr zimowy 2021 2022 syllabus
Academic writing – dr Monika Stawicka.docx
Advanced Management I - New trends in management – prof. dr hab. Marek Bugdol.docx
Advanced Management II - Budowanie zespołów projektowych - dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ.docx
Changing Political Structure of the Middle East - prof. dr. Fulya Atacan.docx
Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology –.docx
Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski.docx
Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder.docx
Ethics of interdisciplinary research – dr hab. Marta Soniewicka.docx
Globalna gospodarka po pandemii - ekonomiczne, społeczne i polityczne skutki.docx
Interdisciplinary seminar I – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.docx
Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa.docx
Introduction to Statistics and Data Analysis - dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ.docx
Jakościowa analiza dyskursu i badania netnograficzne w naukach społecznych –.docx
Lektury naukowe - dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof. UJ.docx
Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak.docx
Methodology of media studies and social communication - dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ.docx
Modelowanie rynku pracy – dr Paweł Dykas.docx
New trends in research concerning the brain – dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ.docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych –.docx
Podstawy dydaktyki akademickiej - dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ.docx
Political Problems in the Contemporary World – dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ.docx
Praktyczne metody nauczania prawa – dr Paweł Czarnecki.docx
Projektowanie i analiza danych jakościowych – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ.docx
Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów - prof. dr hab. Irena Borowik.docx
Qualitative Comparative Analysis – dr Seweryn Krupnik.docx
Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches –.docx
Security Policy of the Russian Federation - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna.docx
Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk.docx
Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
The heart of society Theories of social movements ... - Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach .docx
The heart of society Theories of social movements as a frame of social processes interpretations – Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach .docx
The Politics of Culture themes, debates and trends – dr Roshni Sengupta.docx
Wprowadzenie do systemu LaTeX – przygotowanie tekstów naukowych - dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ.docx
Writing a research grant proposal - dr Kinga Sekerdej.docx
Zaufanie – podstawowa relacja międzyludzka - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
Interdisciplinary seminar II - dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ