For PhD students

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Syllabus - semestr zimowy 2023/2024

Znajdujesz się w katalogu Syllabus - semestr zimowy 2022-2023

Brak podfolderów dla tego katalogu
Academic Presentation for PhD Law Students - mgr Izabela Bakota .docx
Academic Teaching - dr Iwona Maciejowska, prof. UJ.docx
Academic writing – dr Monika Stawicka.docx
Advanced Management I - New trends in management – prof. dr hab. Marek Bugdol.docx
Advanced Management II - Budowanie zespołów projektowych - dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ.docx
Data Visualisation Methods - dr Krzysztof Tomanek .docx
Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski.docx
Ekonomia innowacji - prof.dr.hab. Ewa Okoń-Horodyńska.docx
Ekonomia kosztów transakcyjnych - prof. dr hab. Marta Gancarczyk.docx
Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder.docx
Ethics of interdisciplinary research - dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ.docx
Evolution, adaptation, and evolutionary psychology - dr hab. Jacek Neckar, prof. UJ.pdf
Futures studies - dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ.docx
Interdisciplinary Seminar for the Program “Society of the Future” (3rd and 4th year) - prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor.docx
Interes narodowy w stosunkach międzynarodowych - dr hab. Rafał Wordliczek.docx
Introduction to causal inference with elements of Bayesian data analysis - dr Borysław Paulewicz.docx
Introduction to Statistics and Data Analysis - dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ.docx.pdf
Komunikacja interpersonalna - dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ.docx
Kurs języka polskiego Polish language course - mgr Anna Witkowska.docx
Methodology of media studies and social communication - dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UŚ.docx
Metoda dramy - w rozwoju inteligencji emocjonalnej - Nauczyciela akademickiego – mgr Stanisław Świder.docx
Metoda dramy w rozwoju inteligencji emocjonalnej Nauczyciela akademickiego – mgr Stanisław Świder.docx
Metodologia nauk prawnych - dr Przemysław Pałka.docx
Modelowanie rynku produktu - prof. dr hab. Tomasz Tokarski.docx
Ocena Technologii - prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska.docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych - prof. dr hab. Ewa Nowińska docx.docx
Organisational Behavior Seminar - dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ.docx
Państwa nieuznawane w stosunkach międzynarodowych - dr hab. Renata Król-Mazur.docx
Państwo a nowoczesność - dr hab. Arkadiusz Górnisiewicz.docx
Podstawy dydaktyki akademickiej - dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ.docx
Poster Presentationin Academic Context - mgr Anna Wierciak .docx
Practice Problem Based Learning PBL in Social Sciences - dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek.docx
Praktyczne metody nauczania prawa – dr Paweł Czarnecki.docx
Projektowanie i analiza danych jakościowych – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ.docx
Projekty NCN –od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów - prof. dr hab. Irena Borowik.doc
Pronunciation Course for PhD Students - mgr Anna Bała.docx
Qualitative Comparative Analysis - dr Seweryn Krupnik.docx
Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ.docx
Research Methodology in Human Geography - prof. dr Robert Hassink.docx
Responsible Organizations and Ethical Markets - dr hab. Barbara Fryzeł, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna.docx
Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ.docx
Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations - prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
Space Security in the 21st Century - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ.docx
The skill of Paraphrasing Academic Writing, Academic Vocabulary - dr Dorota Czerska-Andrzejewska .docx
Thinking sociologically Key concepts in sociology - prof. dr hab. Marek Kucia.docx
Tutoring jako metoda efektywnej pracy ze studentem - dr Łukasz Hajduk .docx
Wprowadzenie do systemu LaTeX – przygotowanie tekstów naukowych - dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ .docx
Zaufanie – podstawowa relacja międzyludzka - prof. dr. hab. Piotr Sztompka.docx
Seminarium projektowe – Prawo w sztuce - sztuka w prawie – prof. dr hab. Jerzy Stelmach.docx

Web Content Display Web Content Display

Syllabus - semestr letni 2022/2023

Znajdujesz się w katalogu Syllabus - semestr letni 2022-2023

Brak podfolderów dla tego katalogu
Academic speaking - dr Monika Stawicka.docx
Academic writing - dr Monika Stawicka. docx.docx
Advanced causal inference with elements of Bayesian data analysis – dr Borysław Paulewicz.docx
Advanced management III - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski .docx
Advanced management IV - Digital transformation in business - dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ.docx
Advanced statistical analysis in practice - prof. dr hab. Romuald Polczyk.pdf
Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ.docx
Biological bases of behavious - dr hab. Wojciech Dragan, prof. UJ.pdf
Ekonomia kosztów transakcyjnych - prof. dr hab. Marta Gancarczyk.docx
Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder.docx
English for Academic Research Grammar and Punctuation - mgr Anna Wierciak.docx
Ethnography as research method in social sciences - dr hab. Marcin Lubaś, prof. UJ, mgr Katarzyna Słaby .docx
Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ .docx
Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski.doc
Interdisciplinary research project - dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ .docx
Introduction to Data Science - dr Krzysztof Tomanek.pdf
Jak inspirować studentów do efektywnej pracy - dr Łukasz Hajduk .docx
Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych - dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Konrad Banicki.pdf
Kurs języka polskiego Polish language course - mgr Anna Witkowska.docx
Metodologia badań w naukach społecznych - prof. dr hab. Wojciech Czakon.docx
Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych - dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska.pdf
Pisanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych – mgr Agata Czuj.doc
Prawne i etyczne aspekty działalności badawczej - dr Karolina Mania.docx
Prezentacja i analiza wyników badań w GSEiGP -dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ.docx
Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji – prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor .docx
Pronunciation Course for PhD Students - mgr Anna Bała .docx
Publishing in academic journals - dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ.docx
Qualitative Data Analysis - focus on Texts - dr Krzysztof Tomanek.docx
R in a researcher’s toolkit - dr Maciej Koniewski .docx
Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski, prof. UJ.docx
Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna.docx
Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ.docx
Seminarium projektowe – Prawo w sztuce - sztuka w prawie – prof. dr hab. Jerzy Stelmach.docx
Sieci neuronowe w naukach społecznych - dr hab. Łukasz Wordliczek, prof. UJ .pdf
The skill of Paraphrasing Academic Writing, Academic Vocabulary - dr Dorota Czerska-Andrzejewska.doc
Thinking sociologically Analyses and interpretations - prof. dr hab. Marek Kucia.docx
W stronę myślenia statystycznego – repetytorium metodologiczne dla początkujacych badaczy - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ .pdf
Warsztat metodologiczny ekonomii i finansów - dr hab. Marcin Czupryna, prof. UEK.docx
Zagadnienia badawcze ekonomii - dr hab. Marek A. Dąbrowski, prof. UEK .docx
Zmiany układu sił w Europie i na świecie - konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne - prof. dr hab. Barbara Liberska.docx
Interdisciplinary Seminar for the Program “Society of the Future” (I, II) - prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor .docx
Media studies theoretical seminar - dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch, prof. UJ.docx