Skip to main content

For PhD students

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Registration in the USOSWeb for SDNS doctoral students starts 4th of October at 3.30pm and ends 6th of October at 23.59pm

Registration for all JU doctoral students starts 7th of October at 3.30pm and ends 9th of October at 23.59 contact to sdns@uj.edu.pl, danuta.wisla@uj.edu.pl

The teaching offer is already on the website of SDNS UJ!

The schedule will be announced soon.

Web Content Display Web Content Display

Oferta dydaktyczna SDNS UJ* - semestr zimowy 2021/2021

 

 1. Globalna gospodarka po pandemii - ekonomiczne, społeczne i polityczne skutki
 2. – prof. dr hab. Barbara Liberska – 30h, wykład, j. polski – stacjonarnie w sali,  Moduł 1: Kształcenie specjalistyczne - wybrane obszary dorobku naukowego. Teoria ekonomii I.
 3. Wprowadzenie do systemu LaTeX – przygotowanie tekstów naukowych - dr hab. Adam Krawiec, prof. UJ – 15h, wykład z elementami konwersatorium, j. polski – stacjonarnie w sali lub zdalnie, Moduł 3: Kompetencje akademickie (komunikacja naukowa; uwarunkowania kariery naukowej). Academic writing – redagowanie tekstów naukowych.
 4. Modelowanie rynku pracy – dr Paweł Dykas – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie, w ramach Modułu 2: Kształcenie metodologiczne - metodologia badań społecznych; (c) metody matematyczne w ekonomii).
 5. New trends in research concerning the brain – dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ – 30h, course, English – in class and distant
 6. Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak – 30h, workshop, English – in class
 7. Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology –

dr hab. Sławomir Śpiewak - 30h, discussion session, English - distant

 1. Elementary Bayesian data analysis with elements of causal inference – dr Borysław Paulewicz - 45h, workshop, English - in class/distant
 2. Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka - 30h, lecture on-line, English - distant
 3. Zaufanie – podstawowa relacja międzyludzka - Prof. dr. hab. Piotr Sztompka - 30h, wykład on-line, j. polski - zdalnie
 4. The heart of society: Theories of social movements as a frame of social processes interpretations – Prof. dr hab. Krzysztof Gorlach - 30h, discussion session, English – in class
 5. Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów - prof. dr hab. Irena Borowik - 30h, warsztat, j. polski – zdalnie lub hybrydowo
 6. Qualitative Data Analysis - focus on Texts – dr Krzysztof Tomanek - 30h, workshop, English – in class
 7. Qualitative Comparative Analysis – dr Seweryn Krupnik – 15h, workshop, English - in class/distant
 8. Projektowanie i analiza danych jakościowych – dr hab. Barbara Worek, prof. UJ – 20h, ćwiczenia, j. polski – stacjonarnie w sali lub zdalnie
 9. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches

dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ – 30h, workshop, English - distant and in class

 1. Introduction to Statistics and Data Analysis - dr hab. Jolanta Perek – Białas, prof. UJ – 30h, workshop, English - distant and in class
 2. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski – 30h, konwersatorium, j. polski - zdalnie
 3. Jakościowa analiza dyskursu i badania netnograficzne w naukach społecznych

dr hab. Małgorzata Michel, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie

 1. Podstawy dydaktyki akademickiej - dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski - stacjonarnie w sali/zdalnie
 2. The Politics of Culture: themes, debates, and trends – dr Roshni Sengupta – 30h, workshop, English - in class/distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 3. Writing a research grant proposal - dr Kinga Sekerdej – 15h, workshop, English –

in class, Moduł III – kompetencje akademickie – uwarunkowania rozwoju kariery naukowej

 1. Political Problems in the Contemporary World – dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ – 30h, seminar conversation, English – distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 2. Security Policy of the Russian Federation - dr hab. Marek Czajkowski, prof. UJ – 30h, discussion session , English – distant, Moduł I - kształcenie specjalistyczne
 3. Lektury naukowe - dr hab. Anna Citkowska – Kimla, prof. UJ – 30h, konwersatorium, j. polski – zdalnie
 4. Emisja głosu z elementami retoryki – mgr Stanisław Świder, 30h, warsztat, j. polski – stacjonarnie w sali
 5. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej – dr Jacek Urbaniec – 30 h, seminarium w formie kształcenia na odległość, j. polski - zdalnie
 6. Advanced Management I - New trends in management – prof. dr hab. Marek Bugdol - 30h, lecture, English - distant
 7. Advanced Management II - Budowanie zespołów projektowych - dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ - 30 h, wykład, j. polski - zdalnie
 8. Ethics of interdisciplinary research – dr hab. Marta Soniewicka – 15 h, lecture with conversation, English – in class
 9. Interdisciplinary seminar I – dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ – 15h, seminar, English - distant
 10. Interdisciplinary seminar II - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta, dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ, dr hab. Adam Dyrda, prof. UJ –15h, seminar, English - in class/distant
 11. Interdisciplinary Seminar III – prof. dr hab. Karol Derwich, dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa- 15 h, seminar, English – in class/distant
 12. Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie
 13. Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - zdalnie
 14. Seminarium bieżące III – prawo przyszłości- dr hab. Andrzej Grabowski, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - zdalnie
 15. Seminarium projektowe II - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski – zdalnie lub stacjonarnie w sali
 16. Seminarium projektowe – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w społeczeństwie obywatelskim – dr hab. Janina Czapska, prof. UJ – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski - stacjonarnie w sali lub zdalnie/hybrydowo
 17. Metodologia nauk prawnych – prof. dr hab. Bartosz Brożek – 15h, wykład w formie kształcenia na odległość, j. polski - zdalnie
 18. Praktyczne metody nauczania prawa – dr Paweł Czarnecki – 15h, warsztat, j. polski - zdalnie
 19. Academic writing – dr Monika Stawicka – 20h, workshop, English – distant
 20. Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych

prof. dr hab. Ewa Nowińska – 15h, wykład z elementami konwersatorium, j. polski - zdalnie

 1. Methodology of media studies and social communication - dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ – 30h, warsztat, j. polski - zdalnie
 2. Changing Political Structure of the Middle East - prof. dr. Fulya Atacan – 15/30h, seminar, English - in class

 

*oferta dydaktyczna może zostać zmieniona

aktualizacja / update   17-09-2021