Skip to main content

For PhD students

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Registration for classes in the summer semester 2020/2021

 • from 9:00 15.02.2021 to 23:00 21.02.2021 - Registration for PhD students of SDNS UJ
 • from 9:00 22.02.2021 to 23:00 24.02.2021 - Registration for PhD students from other JU Doctoral Schools
 • doctoral students (third-degree studies) at the Jagiellonian University, to enrol in a group, please contact us by e-mail: sdns@uj.edu.pl, danuta.wisla@uj.edu.pl

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Oferta dydaktyczna na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

 1. Grant acquisition strategies - dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 15h, konwersatorium, j. angielski

 2. Interdisciplinary research projects - dr Mateusz Hohol – 30 h, warsztat, j. angielski

 3. Interdisciplinarity in Theory and Practice - prof. dr hab. Wojciech Załuski – 30h, wykład + warsztat, j. angielski

 4. Seminarium bieżące I – prawo przyszłości - dr hab. Michał Kowalski – 30h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 5. Seminarium bieżące II – prawo przyszłości - dr hab. Bartłomiej Swaczyna – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 6. Seminarium projektowe I - Dobro i interes w prawie - prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk – 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 7. Seminarium projektowe II - Prawo a media społecznościowe - prof. dr hab. Ryszard Markiewicz - 30 h, seminarium, moduł całoroczny, j. polski

 8. Projekt badawczy w naukach prawnych i specyfika jego realizacji - dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ – 15h, warsztat, j. polski

 9. Edukacja obywatelska w przestrzeni lokalnej - dr hab. Dorota Gierszewski – 30h, konwersatorium, j. polski

 10. Metody analiz ilościowych. Modelowanie zmian, czyli wstęp do analiz wzdłużnych (longitudinalnych) - dr hab. Paweł Grygiel, prof. UJ – 15h, konwersatorium, j. polski

 11. Komunikacja interpersonalna - dr Bożena Czerska – 15h, warsztat, j. polski

 12. Sampling in Quantitative Research Methods - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – 15h, warsztat, j. angielski

 13. Introduction to Structural Equation - dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – 15h, warsztat, j.angielski

 14. Futures analysis - dr hab. Riccardo Campa, prof. UJ – 30h, wykład, j. angielski

 15. Metodologia badań w naukach społecznych - prof. dr hab. Wojciech Czakon - 30 h, wykład, j. polski

 16. Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami badawczymi - prof. dr hab. Grażyna Prawelska – Skrzypek, 30 h, konwersatorium,     j. polski

 17. Advanced Management IV - prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, 30 h, konwersatorium,    j. polski

 18. Nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w dydaktyce akademickiej – dr Jacek Urbaniec – 30 h, seminarium w formie kształcenia na odległość, j. polski

 19. Efficient teaching - dr Iwona Maciejowska, 30 h, warsztat, j. angielski

 20. Data Visualisation Methods – dr Krzysztof Tomanek – 30h, warsztat j. angielski

 21. Cele i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej -    dr hab. Monika Murzyn-Kupisz, prof. UJ – 15h, seminarium, j. polski

 22. Research Methodology in Human Geography - prof. dr Robert Hassink (Kiel University) – 10h, wykład/seminarium, j. angielski

 23. Interdisciplinary Seminar II – dr hab. Mateusz Stępień, prof. UJ, dr hab. Riccardo Campa, prof. dr hab. Małgorzata Michel - 15 h, seminarium, j. angielski

 24. Academic speaking - dr Monika Stawicka - 20 h, warsztat, j. angielski

 25. Advanced statistical analysis in practice - dr hab. Romuald Polczyk, prof. UJ - 30 h, warsztat, j. angielski

 26. Ochrona własności intelektualnej i etyka w prowadzeniu badań naukowych -       dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Sybilla Stanisławska-Kloc – 15h, konwersatorium, j. polski

 27. Jakość życia i dobrostan z perspektywy nauk psychologicznych   dr hab. Halszka Kontrymowicz-Ogińska, prof. UJ, dr Kinga Tucholska, dr Konrad Banicki – 30h, kurs, j. polski

 28. Specjalistyczne metody analizy statystycznej - Myślenie statystyczne - dr hab. Piotr Wolski, prof. UJ, 30h, warsztat

 29. Developing the program of self-replicating experiments in (social) psychology

dr hab. Sławomir Śpiewak, 30h, konwersatorium, j. angielski

 1. Nowe trendy w badaniach różnic indywidualnych - dr hab. Aleksandra Gruszka-Gosiewska, prof. UJ, 30h, konwersatorium, j. polski

 2. New trends in brain research - dr hab. Mirosław Wyczesany, prof. UJ, 30h, konwersatorium, j. angielski

 3. Projektowanie zajęć dydaktycznych – dr hab. Anna Sajdak – Burska, prof. UJ – 15 h, warsztat, j. polski

 4. Mental health in academia - dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, dr Weronika Kałwak – 30h, warsztat, j. angielski

 5. Interdisciplinary Seminar I - dr hab. Paweł Laidler, prof. UJ, dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta – 15 h, seminarium, j. angielski

 6. Methods of Social Research in Political Sciences – dr hab. Jacek Kołodziej, prof. UJ – 20 h, wykład, j. angielski

 7. Pisanie i redagowanie tekstów naukowych z zakresu nauk prawnych – mgr Agata Czuj -15h, warsztat, j. polski

 8. Modelowanie rynku produktu - Metody matematyczne w ekonomii  – prof. dr hab. Tomasz Tokarski – 30 h, warsztat, j. polski

 9. Polityka pamięci i polityka historyczna/ Political Problems in the Contemporary World - dr hab. Renata Król-Mazur – 30h, konwersatorium, j. polski

 10. Media studies theoretical  seminar – dr hab. Magdalena Hodalska, prof. UJ – 45 h, seminarium, j. polski

 11. Introduction to Bayesian data analysis – dr Borysław Paulewicz - 30h, warsztat,

j. angielski

 1. Programming in Python – dr Maria Teleńczuk – 15h, warsztat, j. angielski

 2. Badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej -     dr hab. Grzegorz Micek, prof. UJ – 5h, seminarium, j. polski

Download files
docx
Oferta dydaktyczna na semestr letni roku akademickiego 2020/2021

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Schedule

The list of courses offered in the School in winter semester in academic year 2020/2021

nazwa kursu

prowadzący

liczba godzin

język

typ zajęć

forma zaliczenia

ECTS

courses

lecturer

hours per semester

type of classes

conditions for passing

 

 

 

forma prowadzenia zajęć

 

Modern sociological concepts and theories

prof. dr hab. Piotr Sztompka

30

English

lecture

EGZ-STD

3

Social Capital. The Theory of Interpersonal Relations

on-line

Moduł I

 

Advanced Management I/III

prof. dr hab. Marek Bugdol

30

English

konwersatorium

EGZ-STD

3

New trends in management

on-line

Moduł I

 

Ethics of interdisciplinary research

dr hab. Marta Soniewicka

15

English

lecture with conversation

ZAL-OCENA

1

Moduł I

on-line

Seminarium bieżące I – prawo przyszłości

dr hab. Michał Kowalski

30

polski

seminarium

ZAL

2

Moduł I

on-line

 

 

Seminarium bieżące II – prawo przyszłości (kontynuacja dla doktorantów II roku)

dr hab. Bartłomiej Swaczyna

30

polski

seminarium

ZAL

2

Moduł I

on-line

 

 

Seminarium projektowe I – Dobro i interes w prawie

prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

30

polski

seminarium

ZAL

2

 Moduł I

on-line

 

 

Seminarium projektowe II - Prawo a media społecznościowe (kontynuacja dla doktorantów II roku)

prof. dr hab. Ryszard Markiewicz

30

polski

seminarium

ZAL-OCENA

2

Moduł I

on-line

 

 

“The  State, Power, Democracy: Theory and Practice” 

dr Arkadiusz Górnisiewicz

20

polski

wykład z elementami konwersatorium

EGZ-STD

2

Państwo a nowoczesność

on-line

 Moduł I

 

 

 

Political Problems in the Contemporary World

dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ

30

English

conversatorium on-line

ZAL-OCENA

2

Moduł I

 

 

 

Political Problems in the Contemporary World

dr hab. Marek Czajkowski

15

English

conversatorium

on-line

ZAL-OCENA

1

Space Security in the 21st Century

Moduł I

 

 

 

 

 

 

Scientific infobrokering and Open Source Intelligence

dr Sabina Cisek

30

English

workshop

ZAL-OCENA

2

 Moduł I

on-line

Metodyka badań naukowych

Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ

30

polski

konwersatorium

ZAL-OCENA

2

Lektury naukowe

on-line

Moduł II

 

Workshop in methodology of scientific research

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

30

English

workshop

EGZ-STD

2

 Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches

on-line

Moduł II

 

Specialist courses in analysis of quantitative data

dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ

30

English

workshop

EGZ-STD

3

Introduction to Statistics and Data Analysis

on-line

Moduł II

 

Metodologia nauk prawnych

prof. dr hab. Bartosz Brożek

15

polski

wykład/e-learning

EGZ-STD

1

Moduł II

on-line

Methodology of media studies and social communication

dr hab. Magdalena Szpunar, prof. UJ

30

polski

warsztat

ZAL-OCENA

2

Moduł II

on-line

Specjalistyczne kursy z analizy danych jakościowych

dr hab. Barbara Worek

20

polski

ćwiczenia

ZAL-LUB OCENA

2

Projektowanie i analiza danych jakościowych

on-line

Moduł II

 

 

 

Academic writing

dr Monika Stawicka

20

English

workshop

ZAL-OCENA

2

Moduł III

on-line

Pozyskiwanie środków na badania naukowe i zarządzanie projektami naukowymi

prof. dr hab. Irena Borowik

30

polski

warsztat

on-line

ZAL-OCENA

2

Projekty NCN – od teorii do praktyki. Warsztaty dla doktorantów

Moduł III

Ochrona własności intelektualnej i etyka prowadzenia badań naukowych

prof. dr hab. Ewa Nowińska

15

polski

wykład

EGZ-STD

1

Moduł III

on-line

Podstawy dydaktyki akademickiej

dr hab. Anna Sajdak-Burska, prof. UJ

30

polski

konwersatorium

ZAL-OCENA

3

Moduł IV

on-line

Praktyczne metody nauczania prawa

dr Paweł Czarnecki

15

polski

warsztat

ZAL-OCENA

1

Moduł IV 

on-line

 

Czerwoną czcionką podano nazwę odpowiednika kursu w programie doktorskim (jeśli ma inną nazwę) oraz moduł, do którego kurs został przypisany.

Schedule, The Doctoral School in the Social Sciences, 1st semester, 2020/2021

The schedule of classes at the Doctoral School of Social Sciences in the winter semester of the academic year 2020/2021, together with the hours, dates and place of classes can be found in the documents to download below.
Download files
docx
The list of courses offered in the School in winter semester in academic year 2020/2021
xlsx
Schedule, The Doctoral School in the Social Sciences, 1st semester, 2020/2021