Skip to main content

For candidates

Doctoral School in the Social Sciences

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 4 maja 2023 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2023”.

Uprzejmie informuję, że opublikowano Komunikat Ministra Edukacji i Nauki o ustanowieniu programu po nazwą „Doktorat wdrożeniowy 2023” i naborze wniosków w VII edycji programu.

Celem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.

Program składa się z modułów:

1. „Doktorat wdrożeniowy I” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie innym niż określony w pkt 2 i 3;

2. „Doktorat wdrożeniowy II – sztuczna inteligencja i technologie kwantowe” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji oraz technologii kwantowych w procesach technologicznych lub społecznych, w tym związanych z cyberbezpieczeństwem;

3. „Doktorat wdrożeniowy III – metrologia” – w ramach którego jest wspierane przygotowywanie rozpraw doktorskich przez doktorantów prowadzących działalność naukową w zakresie wykorzystania metrologii w procesach technologicznych i społecznych, w tym związanych z rozwojem technologii cyfrowych oraz najnowszych technologii w obszarach zdrowia, środowiska, energii i zaawansowanych technik pomiarowych.

W ramach konkursu wnioskodawca, którym jest uczelnia może złożyć nie więcej niż 30 wniosków. Nabór wniosków do MEiN trwa do dnia 5 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o programie znajduje się w dokumencie poniżej

Download files
pdf
KOMUNIKAT PROREKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. BADAŃ NAUKOWYCH z 4 maja 2023 roku w sprawie: składania wniosków w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Doktorat Wdrożeniowy 2023”.