Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauki o komunikacji społecznej i mediach

Program doktorski w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach to nowoczesne kształcenie dające doktorantowi elastyczność w doborze przedmiotów i pracy nad przygotowaniem dysertacji. To propozycja dla osób interesujących się nowymi i tradycyjnymi mediami w Polsce i na świecie, praktykami nadawczo-odbiorczymi, zarządzaniem informacją, komunikacją polityczną, komunikowaniem międzynarodowym, zjawiskiem mediatyzacji, komunikacją wizualną, kulturą popularną, komunikacją społeczną, genologią dziennikarską i bibliologią. 

Szeroki zakres przedmiotów dostępnych w programie kształcenia gwarantuje uczestnikowi przygotowanie teoretyczne i badawcze w wybranym obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach. Ponadto dzięki bogatej ofercie kursów doskonalących warsztat naukowy i dydaktyczny doktorant nabędzie umiejętności pozwalające na kreowanie swojej kariery zarówno w roli badacza, jak i nauczyciela akademickiego.

Absolwent programu kształcenia w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach to osoba posiadająca stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, która samodzielnie przygotowała i obroniła pracę opartą na oryginalnym rozwiązaniu problemu naukowego. Sprawnie porusza się w zagadnieniach teoretycznych charakterystycznych dla dyscypliny, posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu metodologii badań w naukach społecznych i posiada rozwinięty warsztat badawczy. Z powodzeniem odnajduje się zarówno w indywidualnej pracy badawczej, jak i w pracy w zespołach, także międzynarodowych. Potrafi kierować rozwojem swojej kariery. Posiada kompetencje konieczne do pracy dydaktycznej ze studentami.