Przejdź do głównej treści

Dla doktorantów

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ekonomia i finanse

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest oparte na elastycznej konstrukcji wyboru rozmaitych form aktywności naukowej, które prowadzą do osiągnięcia zdefiniowanych w Programie Kształcenia efektów w zakresie wiedzy i umiejętności. Jego celem jest przede wszystkim przygotowanie absolwenta Szkoły do pracy naukowej.

 

Szkielet Programu Kształcenia stanowią: Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE oraz Indywidualny Plan Badawczy - 4-letni plan celów i zadań prowadzących do złożenia dysertacji doktorskiej. Uczestnik SDNS w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE ma możliwość współpracy - jako członek zespołu - z następującymi Zespołami badawczymi Uniwersytetu Jagiellońskiego: Ekonomii i Innowacji, Ekonomii Matematycznej, Ekonomii Instytucjonalnej i Polityki Gospodarczej, Analiz Społeczno-Gospodarczych oraz  Globalizacji i Integracji Ekonomicznej.     

Udział w SDNS daje okazję bezpośredniego udziału w programach badawczych prowadzonych przez pracowników Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania. Obecnie głównymi kierunkami poszukiwań badawczych są: determinanty rozwoju regionalnego; zaawansowane metody matematyczne w badaniu dynamiki procesów makroekonomicznych; równowaga społeczna, finansowa i ekologiczna – nierówności, transfery międzypokoleniowe; źródła innowacji przyszłości; instytucjonalne struktury dla innowacji, edukacja dla innowacji; analiza konsekwencji rozwijania i stosowania technologii (technology assessment); kierunki ewolucji rynku finansowego; międzypokoleniowa sprawiedliwość dostępu do zasobów środowiska; rynek pracy.    

Program Doktorski dyscypliny EKONOMIA i FINANSE obejmuje 4 główne moduły kształcenia: (1) kształcenie specjalistyczne (teoria ekonomii), (2) kształcenie metodologiczne (metody ilościowe w badaniu procesów gospodarczych), (3) kompetencje akademickie (projektowanie i prowadzenie badań, upowszechnianie wyników badań), oraz (4) przygotowanie do pracy dydaktycznej w uniwersytecie.  

Absolwent SDNS w dyscyplinie EKONOMIA i FINANSE jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna zasady pozyskiwania środków i realizacji projektów naukowych. Potrafi opracować strukturę i zredagować tekst artykułu naukowego oraz polemizować z recenzentami. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań w trakcie wystąpienia publicznego, w tym również o charakterze międzynarodowej konferencji naukowej. Absolwent jest przygotowany do zatrudnienia na stanowisku badawczo-dydaktycznym w dowolnym ośrodku akademickim w kraju i zagranicą.