Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2021/2022 oraz 2022/2023

Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024

Międzynarodowy program doktorancki w zakresie neuronauki poznawczej (cognitive neuroscience, CogNes), realizowany jest w języku angielskim. Przygotowuje do uzyskania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, nauk przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu (program realizowany w ramach umów o współpracy ze szkołą nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz szkołą nauk przyrodniczych i ścisłych). Program skierowany jest do osób, które chciałyby realizować swoje projekty w interdyscyplinarnym środowisku badawczym (program powiązany jest z działalnością Centrum Badań Mózgu integrującym działania jednostek UJ zajmujących się badaniami za zakresu neuronauki poznawczej) i rozwinąć swoje kompetencje metodologiczne w zakresie badań psychofizjologicznych i neuroobrazowych. Cechą wyróżniającą programu jest elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb edukacyjnych doktorantów, zarówno poprzez wybór odpowiadających ich potrzebom kursów specjalistycznych w ramach indywidualnych planów badawczych, możliwość potwierdzenia nabycia kompetencji we wszystkich modułach kształcenia w formie innej niż zajęcia dydaktyczne (np. w ramach pracy w zespole badawczym) i nacisk na ścisłą współpracę doktoranta z promotorem (lub promotorami w ramach realizacji interdyscyplinarnej rozprawy doktorskiej). Zamawiane kursy umożliwią doktorantom nabycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia i analizy danych behawioralnych, psychofizjologicznych i neurobiologicznych, pisania tekstów naukowych, rozwijania zdolności prezentacji, a także pozwolą na nabycie wiedzy teoretycznej dotyczącej metodologii nauk w ramach konkretnych dyscyplin, w których realizowane będą projekty doktorskie uczestników.

Zajęcia prowadzone będą przez zarówno polskich, jak
i międzynarodowych naukowców współpracujących z Centrum Badań Mózgu. Zajęcia, poza tradycyjną formułą, będą realizowane w formie intensywnych, krótkoterminowych kursów prowadzonych przez zagranicznych ekspertów.

Absolwent/ka programu doktorskiego CogNes to młody naukowiec posiadający wiedzę z obszaru neuronauki poznawczej, a w szczególności dziedziny i tematyki badawczej, której dotyczyła rozprawa doktorska. Posiada umiejętności z zakresu prowadzenia badań naukowych, ich analizy i interpretacji oraz ich upowszechniania podczas konferencji naukowych oraz w formie artykułów w czasopismach o światowej renomie, a także aplikowania i realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Absolwent/ka programu przygotowany/a jest do podjęcia pracy naukowej w ośrodkach badawczych i uniwersytetach w Polsce i zagranicą, ma doświadczenie w pracy w ramach zespołu badawczego, jest przygotowany do aplikowanie o zatrudnienie w ramach kontaktu typu post-doc na rynku międzynarodowym.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pliki do pobrania
pdf
Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2020/2021
pdf
Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych w roku akademickim 2019/2020
pdf
Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2021/2022
pdf
Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej obowiązujący Doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024