Przejdź do głównej treści

O nas

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

została utworzona Zarządzeniem nr 10 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 lutego 2019 roku.

15 lutego 2019 roku Zarządzeniem nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany został dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych oraz Zarządzeniem nr 16 Rada Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych.
 

20 lutego w auli Collegium Novum UJ uroczyście wręczono powołania na dyrektorów i członków rad szkół doktorskich.

Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego, wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych oferuje kształcenie w programach doktorskich:

Ponadto SDNS oferuje program interdyscyplinarny - Society of the future, oraz międzydziedzinowy - Międzynarodowy program doktorski z zakresu neuronauki poznawczej

Regulamin Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

Organizację kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych działającej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie określa Regulamin.

Wydziały konstytuujące Szkołę Doktorską Nauk Społecznych: